Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Ootame ettepanekuid „Õpetajate koolituse raamnõuetele“ muutmiseks 18. november 2011

eduko  

Alanud on „Õpetajate koolituse raamnõuete“ muutmise protsess. Muudatusettepanekud on saadetud erinevatele organisatsioonidele tagasiside andmiseks. Soovi korral on võimalik anda ka personaalset tagasisidet!


Käesolev raamnõuete muutmise protsess on algatatud kõrgkoolide poolt, lähtuvalt üldhariduskoolide uue õppekava rakendumisest ja erinevate õpetajaharidusega seotud regulatsioonide ülevaatamise plaanist HTMi poolt. Ettepanekutega taotletakse:

·         raamnõuete muutmist või kokkulepete sõlmimist erinevate koostööpartnerite vahel;

·         täiendava ressursivajaduse väljatoomist õpetajahariduse kvaliteedi tagamiseks.


Ekspertrühm on formuleerinud tööversiooni ettepanekutest 10 teema osas. Ettepanekute formuleerimise protsessi lõpuks valmib ühisdokument, kuhu on koondatud erinevate huvipoole tagasiside ja seisukohad. Ühisdokument esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile 2011. a. lõpus ettepanekutena õpetajate koolituse raamnõuete muutmiseks.


Raamnõuete ettepanekud on saadetud alljärgnevate organisatsioonide esindajatele, kellel on palutud formuleerida organisatsiooni poolne tagasiside:

-      Eesti Kunstiakadeemia

-      Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

-      Tallinna Pedagoogiline Seminar

-      Tallinna Tehnikaülikool

-      Tallinna Ülikool

-      Tartu Ülikool ning

-      Eesti Õpetajate Liit ja

-      Eesti Koolijuhtide Ühendus

 

Soovi korral ootame õppejõududelt, õppekava juhtidelt, õpetajatelt, koolijuhtidelt jt huvilistelt personaalset tagasisidet ja kommentaare kuni 08.12.2011.

Ettepanekute faili saab alla laadida siin.


Ettepanekud palume saata Eve Mägi  e-posti aadressil eve.magi@praxis.ee  

Lisainfo: Teibi Torm, SA Archimedes, 56 642 380, teibi.torm@archimedes.ee


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ