Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Innovatiivne pedagoogiline praktika eripedagoogikas 12. jaanuar 2012

eduko  
Lõppes Eduko programmi Innovatiivsete ideede konkursil rahastuse saanud Tartu Ülikooli projekt uue pedagoogilise praktika mudeli piloteerimiseks eripedagoogikas.

Eripedagoogiline nõustamine (vastutaja Merit Hallap, TÜ)
Projekti eesmärgiks oli juhtumipõhise probleemõppe läbiviimine eripedagoogika õppekava magistrantidele. Protsessi käigus planeeriti ning viidi läbi lapse arengutaseme  hindamine ning selle põhjal nõustati vanemaid ülikooli juures pedagoogilise praktika läbiviimiseks kohandatud nõustamiskabinetis. Õpetajakoolituse õppejõud hindasid saadud kogemust väga kõrgelt, sest praktika andis otsese panuse paralleelselt toimuvasse õppetöösse - nõustamisjuhtumeid sai kohe seminarides arutada. Projekti vajalikkust näitas ka see, et nõustamisele soovis tulla rohkem vanemaid koos lastega kui projekti käigus vastu võtta sai.

Eripedagoogilise nõustamise projektis osales 49 tudengit ja 6 õppejõudu. Projekti läbiviijate arvates tuleks pedagoogilise praktikaga antud formaadis kindlasti jätkata.


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ