Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

TPSis toimus Eesti esimene meediakasvatuse konverents 16. november 2011

eduko  
Tallinna Pedagoogilises Seminaris toimus koostöös haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmiga Eduko 10. novembril meediakasvatuse konverents “Laps ja muutuv õpikeskkond”.

 

Konverentsi põhiettekande pidas TPSi meediakasvatuse lektor, TLÜ kasvatusteaduste doktorant  Kristi Vinter teemal  “Esimesed sammud väikeste laste meediakasvatuses Eestis”, ettekanne avas kuulajatele meediakasvatuse olemuse, tähtsuse ning tutvustas meediakasvatuse aja- ja saamislugu Eestis.

 

TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi meediauuringute professor, EU Kids Online Eesti projektitiimi juht Veronika Kalmus esitas ülevaate uurimuse EU Kids Online tulemustest. Ettekandes keskenduti tähelepanuväärsetele tulemustele, mis Eesti laste internetikasutust Euroopa võrdluskontekstis iseloomustavad, ning arutleti nende võimalike põhjuste üle.

 

Vääna Mõisakooli õpetaja, TLÜ kasvatusteaduste magistrandi Deivi Pardi ettekanne “Laste abil õpetajast meediakasvatajaks” põhines isiklikel kogemustel meediategevuste läbiviimisel lasteaias, tutvustati erinevaid meediaprojekte, mida illustreeriti isetehtud filmilõikudega.

 

Elyna Nevski, AS Emor IT-haldusjuht, Laagri Lasteaia IT-spetsialist, MA multimeedia ja õpisüsteeemide erialal, keskendus oma ettekandes haridustehnoloogi vajaduse ja tegevuse kaardistamisele lasteaias.

 

Plenaarsessiooni lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi spetsialist, MA infoteadustes Kati Vinter teemaga “Mida võiks õpetaja teada autoriõigustest?”. Ettekandes anti ülevaade autoriõiguse aluspõhimõtetest, käsitleti autori kui teose looja õiguseid ja teose kasutaja võimalusi teise loodud teoste õiguspäraseks tarbimiseks.

 

Konverentsi teises pooles jagunesid osavõtjad töötubadesse, kus oma ala praktikute juhendamisel tutvuti meediakasvatuse erinevate võimalustega lasteaias.

 

Kõik konverentsil esinejad olid rohkem või vähem seotud erinevate TPSis algatatud meediakasvatuse projektidega, või olid meediakasvatuse kui valdkonna arengutele muul moel suureks toeks ja abiks olnud.

 

TPSi meediakasvatuse lektor Kristi Vinter võttis konverentsi kokku sõnadega: "Tänane konverents polnud teaduskonverents, vaid konverents tegevõpetajale. Oleme rõõmsad, kui siit läks teele väike sõnum, et meedia on tänapäeva lapsele oluline kasvukeskkond ning sellega toimetulek vajab teadvustamist ja õpetust, samuti oskusi ja teadmisi õpetada väikest last temale mõistetaval ja eakohasel moel."

 

Konverentsi ettekanded

 

Allikas: http://www.teatoimeta.ee/Konverents_8220Laps_ja_muutuv_o_443.htm

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ