Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko tunnustas aasta tegijaid 06. detsember 2011

eduko  

Üks aasta Eduko programmi elluviimisel on taas läbi saamas. Aitäh kõigile, kes on Eduko tegevusi jõudsalt ellu viinud! Sellel aastal kuulutas programm Eduko esmakordselt välja ka konkursi 2011. aasta tegijate tunnustamiseks. Tiitliga pärjati Margus Pedaste Tartu Ülikoolist, Peeter Normak Tallinna Ülikoolist ja Kristi Vinter Tallinna Pedagoogilisest Seminarist.


Margus Pedaste on olnud aktiivne, innustav ja pühendunud eestvedaja Tartu Ülikooli ja kõrgkoolidevaheliste Eduko programmi tegevuste elluviimisel. Tema juhtimisel on Tartu Ülikoolis valminud põhimõtted ja kokkulepped gümnaasiumi valikkursuste õpetajate ettevalmistamiseks, õpetajate koolituse raamnõuete muutmiseks, õpetajakutse tuleviku kavandamiseks, magistritööde ja -eksamite nõuete kooskõlastamiseks. Margus Pedaste on tulemuslikult juhtinud doktorikooli eelkooli projekti ja edukalt koordineerinud Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli doktoriõppeuuringuid.

 

Peeter Normak on olnud aktiivne, kaasav ja eesmärgipärane eestvedaja Tallinna Ülikooli ja kõrgkoolidevaheliste Eduko programmi tegevuste elluviimisel. Ta juhtis suurepäraselt Tallinna Ülikooli didaktikakeskuse kontseptsiooni väljaarendamist, suutis edukalt kaasata kõikide huvigruppide esindajad ja panna eri valdkondade ainedidaktikud ühiselt kaasa mõtlema, samuti mõtles aktiivselt võimalikele koostöökohtadele teiste kõrgkoolidega. Peeter Normak andis olulise sisendi kõrgkoolideülese didaktikakeskuse e-keskkonna eelanalüüsi ettevalmistamisse.

 

Kristi Vinter on olnud pühendunud ja eesmärgipärane eestvedaja Eduko programmi prioriteetsete tegevuste elluviimisel. Ta viis läbi MEVA uuringu, mille tulemusel teadvustati meediakasvatuse olulisust alushariduses ja lastevanemate hulgas. Samuti koostas ta meediakasvatuse alased metoodilised soovitused KELA eriala õppekavaarenduseks ja KELA õpetajatele. Lisaks teostab Kristi Vinter innovaatiliste ideede konkursi raames projekti „Lasteaia meediakasvatuse õppejõu „tööriistakast”“, mille tulemusena valmib õppefilm 10 erinevast õppetegevusest lasteaias (4-7-aastaste lastega) koos analüüsijuhistega.

 

Esmakordselt toimunud konkursi eesmärgiks oli tunnustada inimest või inimeste rühma, kes on innustav ja pühendunud eestvedaja, pakub välja ja viib ka ellu uut kvaliteeti loovaid koostööalgatusi. Kandidaati iseloomustab eesmärgipärasus ja läbimõeldud planeerimine, mis on aidanud saavutada tulemusi programmi prioriteetsetes valdkondades. Kõiki tunnustatuid premeeritakse 1500 euroga.

 

Kandidaate võisid esitada nii kõrgkoolid kui ka üksikisikud programmi Eduko koduleheküljel. Kokku laekus 14 ettepanekut 17 inimese tunnustamiseks.

Kommentaarid: 1

Kristi Vinteri puhul on tegemist tõelise akadeemikuga. See naisterahvas on tõeline teadur meedia vallas ning suurepärane laste spetsialist. Tema loengud on olnud alati äärmiselt huvitavad ning sinna viitsidi tudengid ennast ka kasvõi kell 4 kohale vedada kui selja taga 10 tundi. KINDLASTI VÄÄRIS TEMA TUNNUSTUST!!
Vinteri õpilane  |  06. detsember 2011

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ