Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko programmi lisandus tegevus 7 19. märts 2013

eduko  
25.veebruaril kinnitati Eduko programmi muudatused, millega lisandus 7. tegevus: pedagoogide täiendusõpe.

Tegevuse 7 eesmärgiks on võimaldada üld-, kutse- ja alushariduse pedagoogidele nende professionaalse arengu toetamiseks täienduskoolitusi. Tegevuse eelarve perioodiks 1.01.2013-30.09.2014 on 0,9 mln eurot. Enamasti viivad täienduskoolitusi läbi programmi partnerid, kuid Eduko bürool on vajadusel võimalik korraldada ka hankeid. Tegevuse elluviimisel kasutatakse programmis Primus välja töötatud standardiseeritud ühikuhindu, mis on kinnitatud programmi lisas 2.  Ühikuhindu rakendatakse ainult tegevuses 7.


Tegevuse 7 rakendamiseks töötab Eduko büroo Tartu kontoris alates 11. märtsist Ülle Altnurme. Ülle tööülesanneteks on tegevuse elluviimise korraldamine, sh tegevuskavade ja eelarvete koostamine ja täitmise jälgimine;  hangete algatamine; koolituste ja koolitatavate analüüs;  huvirühmade kaasamine; partnerite nõustamine; maksedokumentide ja aruannete koostamine ja menetlemine ning avalikkuse teavitamine.


Tegevuse 7 raames on esitatud tähtajaks, 4. märtsiks täienduskoolitustaotlusi kogumahus 2 168 616 eurot. Sellest summast moodustasid TÜ taotlused 61%, TLÜ 27% EMTA 7% ning TTÜ 5%. Taotlused on hindamisel. Hindamiskomisjoni kuuluvad: Martin Kaasik (Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liidu esindaja), Krista Saadoja (Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esindaja), Tiina Peterson, Signe Granström, Vilja Saluveer (haridus-ja teadusministeeriumi eksperdid) ja Ülle Altnurme (SA Archimedes).


Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ