Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko nõukoja 08.06.2011 koosoleku otsused 07. juuli 2011

eduko  

Eduko nõukoda kinnitas 8. juunil 2011 toimunud kohtumisel 2012. aasta kesksed tegevused, eelarve jaotuse partnerite vahel ja tegevuskava koostamise ajakava.

 

08.06.2011 Eduko nõukoja koosoleku protokoll.pdf

08.06.2011 Eduko nõukoja koosoleku slaidid.pdf

 

2012. aasta kesksed tegevused

Ülevaate kesksetest tegevustest leiate slaididelt lk 3-8.

 

2012. aasta eelarve jaotus

2012. aasta tegevuste kogueelarve on 1 157 314 eurot (ca 18,1 mln EEK).

 

Tegevuste eelarve jaotub järgmiselt: elluviija 163 445 eurot, partnerid 372 600 eurot,
kesksed konkursid, sh uuringud 621 269 eurot.

 

Eelarve jaotus partnerite vahel:

Tallinna Ülikool 170 000 eurot, Tartu Ülikool 170 000 eurot, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 10 500 eurot, Tallinna Pedagoogiline Seminar 9000 eurot, Tallinna Tehnikaülikool 9000 eurot, Eesti Kunstiakadeemia 4100 eurot.

 

2012. aasta tegevuskava koostamise ajakava

05. oktoober 2011 - partnerid esitavad Eduko büroole esialgsed tegevuskavad ja eelarved

26. oktoober 2011 - nõukoda annab esmase hinnangu partnerite tegevuskavadele

november 2011 - Eduko büroo ja partnerite vahelised konsultatsioonid ning tegevuskavade muutmine/täiendamine

25. november 2011 - Eduko büroo esitab nõukojale kinnitamiseks koondtegevuskava

2. detsember 2011 - nõukoda kinnitab koondtegevuskava ja eelarve

12. detsember 2011 - Eduko büroo kooskõlastab koondtegevuskava ja eelarve haridus- ja teadusministeeriumiga

15. detsember 2011 - Eduko büroo esitab koondtegevuskava ja eelarve rakendusüksusele

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ