Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko nõukoja 02.12.2011 koosoleku kokkuvõte 06. detsember 2011

eduko  
Eduko nõukoja 02. detsembril 2011 toimunud kohtumisel anti ülevaade 2011. aasta eelarvekasutusest ning 2012. aasta tegevuskavast  ja eelarvest.


Koosoleku materjalid:

02.12.2011 Eduko nõukoja koosoleku protokoll.pdf

02.12.2011 Eduko nõukoja koosoleku slaidid.pdf


Kokkuvõte olulisimast:

- 2011. aasta eelarvekasutuseks prognoosime 77%, 2011. aasta lõpu seisuga kasutatud ligikaudu 40% programmi kogueelarvest.

- 2011. aastaks planeeritud uuringute rahasid võib kasutada kuni 01.03.2012, sealjuures peavad kõik kulud olema välja makstud aasta esimeses VMT-s.

- 2012. aasta eelarve on tehtud konservatiivsena, mis võimaldab partneritel ületada täiendava kooskõlastuseta kokkulepitud tegevuste ja prioriteetide saavutamiseks eelarvet 10% ulatuses eelarveridade lõikes.

- Eduko büroo uus juht alates 01.12.2011 on Teibi Torm. Eduko büroo otsib uut töötajat

- Nõukojale kaheaastane tegevusaeg lõppes, 2012. aasta alguses kutsutakse kokku uus nõukoda.


Eduko büroo tänab nõukoja liikmeid tehtud töö eest!

Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli arendusprorektor

Vilja Saluveer, Haridus- ja teadusministeerium, kõrghariduse osakonna peaekspert

Priit Reiska, Tallinna Ülikool, akadeemiline prorektor

Margus Pedaste, Tartu Ülikool, Pedagogicumi direktor

Anita Kärner, Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse vanemteadur

Ene Kangron, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse juhataja

Reet Neudorf, Tallinna Tehnikaülikooli avatud ülikooli peaspetsialist

Sirje Almann, Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna juhataja

Mehis Pever, koolijuhtide esindaja, Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor, Eesti Koolijuhtide Ühenduse liige

 

Varasemate Eduko nõukoja koosolekute protokollid on leitavad siit!

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ