Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Didaktikakeskuste e-keskkonna eestvedajaks saab Tallinna Ülikool 18. mai 2012

eduko  
Eduko nõukoja koosolekul 07.05.2012 otsustasid programmi partnerkõrgkoolide, Haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Archimedes esindajad, et didaktikakeskuste
e-keskkonna loomise otsustavad Tartu ja Tallinna Ülikool.

 

Kuna nimetatud ülikoolid on suurimad õpetajaharidust andvad kõrgkoolid, siis neil on oluline
roll ja vastutus õpetaja kutsealase arengu toetamisel. Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli vahelistes läbirääkimistes lepiti kokku, et e-keskkonna loomise sisuline eestvedaja on Tallinna Ülikool.

 

Loodav didaktikakeskuste e-keskkond peaks koondama Eestis kõikide erialavaldkondade didaktikaalase infovahetuse, sh metoodilised materjalid, ja soodustama didaktikaga tegelevate inimeste koostööd.

 

Didaktikakeskuste e-keskkond on üks osa didaktikakeskuste võrgustikust. Didaktikakeskuste võrgustik taotleb haridusteaduse ja õpetajakoolituse uuendamiseks ressursside koondamist ja õpetamise valdkonna kvaliteedi tõstmist. Keskuste võrgustikku kuuluvad kõik õpetaja-koolitust pakkuvad kõrgkoolid: EKA, EMTA, TPS, TTÜ, TÜ ja TLÜ.

 

Võrgustiku eesmärgiks on didaktika valdkonnas läbiviidava akadeemilise tegevuse koondamise ja täiendava ressursi kaasamise kaudu toetada selles valdkonnas rahvus-vaheliselt tunnustatud teadus-,õppe-, arendus- ja koostöökeskuse väljakujundamist. Didaktikakeskuste e-keskkond võiks moodustada didaktikakeskuste võrgustiku nn „ühise vereringe".

 

Järgmise sammuna otsib Tallinna Ülikool e-keskkonna projektile projektijuhi, kes hakkab koordineerima e-keskkonna loomise protsessi ja kontakteerub edasiseks planeerimiseks teiste kõrgkoolide esindajatega.

 

Varasemad uudised:
Didaktika võtab eeskuju hävituslendurite õpetamisest
Didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüsi käigus kaardistatakse kõrgkoolide vajadused
Avatud on hange: Didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüs

 

Lisainfo:

Teibi Torm

Tel 699 9396

teibi.torm@archimedes.ee

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ