Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valminud on kogumik "Õppimine ja õpetamine I ja II kooliastmes" 24. mai 2010

eduko  

Eduko programmi toel on välja antud väärikas õpetajale ja õpetajakoolituse õppejõule oluline raamat, mille kirjutamisel on osalenud paljud valdkonda hästi tundvad õppejõud. Raamatu sisukorraga saate tutvuda siin.  Raamatu täismahus veebiversiooni leiate siit: Raamatu saavad tasuta üldhariduskoolid ning kõrgkoolid, kes I ja II kooliastme õpetajaid ette valmistavad. 

Raamatu toimetaja, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli  professor Eve Kikas tutvustab seda järgmiselt: 
"Raamat annab ülevaate algklasside laste arengu ja õppimise iseärasustest ning sellest, kuidas neid iseärasusi laste õpetamisel arvestada ning see läbi laste arengu protsessi paremini toetada. Kirjeldatakse psüühiliste protsesside, võimete ja oskuste arengut ning seda, kuidas arengutaseme iseärasusi õpetamisel arvestada ning nende edasist arengut klassis ainete õpetamisel toetada. Raamatu kirjutamisel on lähtutud sellest, et lapse areng on terviklik ning klassiõpetajatel (nagu ka lastevanematel) on laste arengu suunamisel tähtis roll.

1. peatükis käsitletakse laste kognitiivset, sotsiaalset, emotsionaalset ja motivatsioonilist arengut. 2. peatükis käsitletakse tegureid, mis arengut ja õppimist mõjutavad ning individuaalsete erinevusteni viivad. 3. peatükis kirjeldatakse, kuidas arengu iseärasusi ainete õpetamisel arvestada ning kuidas konkreetsetes ainetundides arendada üldoskusi.

Käesolev raamat on jätkuks 2008. aastal ilmunud raamatule „Õppimine ja õpetamine koolieelses eas“ (toimetaja E. Kikas). Raamatute teoreetiline alus, suunitlus ja ülesehi­tus on sarnased. Neid koos lugedes saab hea ülevaate laste arengust ja õppimisest laste­aiaeast kuni murdeeani.

Raamatut saab kasutada õppevahendina klassiõpetajate koolitamisel ning loodetavasti pakub see uusi vajalikke teadmisi õpetajatele ja teistele lastega töötavatele spetsialistide­le. Erinevate peatükkide autoriteks on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud, kes tunnevad hästi valdkonda, millest nad kirjutavad. Autorid on erineva teoreetilise tausta ja praktilise kogemusega. Raamatu eesmärgiks ei ole pakkuda õpe­tajatele üksnes nõuannete loetelu, vaid edastada ka laiemaid teoreetilisi teadmisi. Üldiste teooriate ja seaduspärasuste tundmine võimaldab tuletada efektiivseid tegutsemisviise ja võtteid igal õpetajal endal, arvestades konkreetset keskkonda ja laste iseärasusi. Samuti aitab see õpetajal oma tööd mõtestada."

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ