Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

TÜ ja TLÜ õpetajauurijate ühisprojekti ÕPA pidulik lõpuseminar toimub 18. veebruaril Tartus 10. veebruar 2014

eduko  
18. veebruaril algusega kell 11.15 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses Struwe 2 saalis TÜ ja TLÜ õpetajauurijate 4-aastase ühisprojekti "Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine" pidulik lõpetamine ja projekti põhitulemusi tutvustava artiklite kogumiku presentatsioon.

Üritusel tutvustavad Eesti ühes suuremas ja ulatuslikumas õpetajakoolitusealases uuringuprojektis osalenud TLÜ ja TÜ õppejõud ja doktorandid oma uurimistulemusi ning nende rakendusvõimalusi õpetajate professionaalse arengu toetamiseks.  

Ettekanded on suunatud eelkõige tegevõpetajatele ja õpetajakoolitajatele. 

Päevakorras: 
11.15 Ürituse avasõnad TÜ ja SA Archimedese esindajatelt 
11.20 Projekti lühitutvustus koordinaatoritelt (prof E. Krull ja prof L. Talts) 
11.35 Lühiülevaade artiklite kogumiku saamisloost ja tutvustus (prof E. Krull)  
Projekti alateemade uurimisel kogetu, probleemide ja saavutatu lühitutvustused
 11.45 Mida saime teada lasteasutuste õpetajate uuringutest (prof M. Veisson jt) 
 12.00 Mis selgus õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalse identiteedi ja refleksiooni arendamisvõimaluste uuringutest (van. tead. Ä. Leijen ja lekt. Anu Sarv)  
12.15 Milliseid võimalusi pakkuvad õpetajakoolitusele täiuslikumad teadmised suhtlemisoskustest ja blogimisest (prof J. Mikk, dots M. Taimalu jt)
12.30 –13.15 Vaheaeg. Lõuna (soe buffet
 Jätkuvad lühitutvustused 
13.15 Mida annab õpetajakoolitusele parem teadmine õppimisest ja õpetamisest arusaamade kujunemisest, mõtlemisest õppetöö planeerimisel ja tunnianalüüsi arendamisvõimalustest (prof E. Krull ja nooremteadur Ingrid Koni) 
13.30 Mida saime teada õpetajate kutseidentiteedi ja pedagoogiliste arusaamade kujunemisprotsessi uuringutest (prof L. Talts, dots M. Lepik jt)
13.45 Lühisõnavõtud 
14.05 Ürituse lõpetamine (prof E. Krull ja prof Leida Talts) 

Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 14. veebruariks aadressil https://www.surveymonkey.com/s/2NTTFDH 

Lisainfo: Annika Konsap annika.konsap@ut.eeKommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ