Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Doktoriõppe eelkool ootab huvilisi 23. aprill 2013

eduko  
 Haridus-ja kasvatusteaduste doktoriõppe eelkool on maist juunini toimuv tasuta  täienduskoolitus mahuga 2 ainepunkti. Eelkoolis toimub kolm 4-tunnilist seminari ning  grupinõustamised. Seminarides on võimalik kohtuda hiljuti kaitsnud doktorantidega ning  lugeda kaitstud doktoritöid.  
 
Eelkooli tulemusel oskad teha teadliku valiku: kas astuda doktoriõppesse või alustada  muul moel teaduskoostööd, millises valdkonnas teha tööd, kes võiks olla juhendaja, mida  arvestada doktoritöö projekti koostamisel, kuidas saada õpinguteks ja teadustööks  vajalikku toetust.  
 
Eelkool on kõigile neile, kes kaaluvad astumist haridus-ja kasvatusteaduste  doktoriõppesse: magistrantidele, õpetajatele, koolijuhtidele, haridusametnikele ning  teistele haridustöötajatele.  
 
Eelkool korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi Eduko rahastamisel Tartu  Ülikooli Pedagogicumi ning Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorikooli  koordineerimisel. Seminare ja nõustamist viivad läbi õppejõud mõlema ülikooli õppekavadelt: haridusteaduse õppekavalt Tartu Ülikooli sotsiaal-ja haridusteaduskonna  haridusteaduste instituudist ning loodus-ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku  hariduse keskusest, kasvatusteaduse õppekavalt Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste  instituudist.  
 
Eelkool toimub videokonverentsina Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli vahel. Tartu  Ülikoolis kohtume haridusteaduste instituudis (Salme 1a-104) ja Tallinna Ülikoolis  kampuse Astra majas (Narva mnt 29 -A018). 

Seminarid toimuvad 3. mail, 9. mail ja 17. mail. Igal kohtumisel on kaks seminari: kell  14.15–15.45 ja 16.15–17.45. Lisaks seminaridele toimuvad individuaalsed või  grupikohtumised potentsiaalsete juhendajatega, et tutvuda Sind huvitavate  teemavaldkondadega ning valmistada ette sisseastumiseks konkurentsivõimeline  doktoritöö projekt. 

3. mai seminaride teemad: mis on haridus- ja kasvatusteaduste doktoriõpe, milline on õppekava Tartu  Ülikoolis, mida võimaldab doktorikool, uurimisvaldkonnad Tallinna Ülikoolis.  Seminare juhivad Rain Mikser, prof Edgar Krull ja prof Margus Pedaste; 

9. mai seminaride teemad: kasvatusteaduste doktoriõppe õppekava Tallinna Ülikoolis, millised uurimisvaldkonnad on haridus- ja kasvatusteadustes. Seminare juhivad prof Marika Veisson, prof Margus Pedaste, PhD Äli Leijen ja prof Miia Rannikmäe. 

17. mai seminaride teemad: kuidas valmistuda doktoriõppeks ja doktoriõppesse kandideerimiseks. Seminare juhivad prof Krista Loogma ja prof Jaan Mikk.  

 Seminaridesse registreerimine (kuni 01.05.2013): Tallinna Ülikoolis Jarmo Karing; karing@tlu.ee,   Tartu Ülikoolis – Mario Mäeots; mario.maeots@ut.ee.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ