Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Anna tagasisidet õpetaja kutse andmise arengustsenaariumitele 11.03. 22. veebruar 2011

eduko  
Hariduse Kutsenõukogu juurde moodustatud Õpetaja kutse andmise arengustsenaariumite töörühm on koostanud õpetaja kutse andmise võimalike arengustsenaariumite kavandi. Leiad kavandi siit.

Õpetaja kutse andmise võimalike arengustsenaariumite kavandis on välja pakutud erinevaid vastuseid küsimustele: milline võiks olla õpetaja kutse andmise süsteem tulevikus? Mida võrreldes tänasega säilitada, mida muuta? Kuidas tagada, et protsess toetab õpetajate professionaalset arengut kogu karjääri jooksul? Ootame kõigilt Eduko programmi partnerkõrgkoolidelt kavandile tagasisidet 11.03. aadressil agne.lepikson@kutsekoda.ee 

Kõrgkoolides aitavad tagasiside kogumist korraldada kõrgkoolide Eduko programmi koordinaatorid või alategevuste juhid (vajadusel küsi lisainfot teibi.torm@archimdese.ee).  Kõrgkoolide tagasiside arutatakse läbi kõrgkoolide esindajate kohtumisel 15.03. kell 10:00-12:00 (infot osalusvõimaluste kohta saab kõrgkooli koordinaatoritelt!).

Õpetaja kutse andmise arengustsenaariumite kavandi kinnitamiseks kohtub Õpetaja kutse andmise arengustsenaariumite töörühm märtsi lõpus ja esitab stsenaariumid seejärel Kutsekoja Hariduse Kutsenõukogule otsustamiseks. Lisainfot töörühma töö kohta on võimalik saada Kristina.Ruhno@kutsekoda.ee

Kommentaarid: 1

Õpetajatöö üks väga oluline osa on töö klassijuhatajana. Seda peaks edaspidi kutsestandardis kajastama. Ilmselt ei ole otstarbekas hakata klassijuhatajaks kohe peale ülikooli lõpetamist. Samas tuleb tagada, et klassijuhataja on saanud eelnevalt vajaliku teoreetilise ja praktilise ettevalmistuse. Meisterõpetaja puhul tuleks senisest rohkem väärtustada tööd õpetajana oma koolis. Senise praktika kohaselt lahkuvad paljud õpetaja-metoodikud koolist töölt, kuna nendele esitatavad nõuded väärtustavad eelkõige tegutsemist väljaspool oma kooli. Õpetaja palga tõusuga peaks kaasnema ka ametijuhendi muutmine st. õpetaja ülesandeks saab ka teiste õpetajate abistamine jms. Seda teksti on vaja keeleliselt redigeerida n kas tegemist on kutse omistamise või kutse andmisega.
Jüri Ginter  |  08. märts 2011

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ