Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

14. juunil toimub Tartu Ülikooli innovatsioonikoolide foorum 13. juuni 2013

eduko  
Reedel, 14. juunil algusega kell 10 toimub Vanemuise kontserdimajas Tartu ülikooli innovatsioonikoolide võrgustiku foorum, kus arutletakse võimalike innovaatiliste uuenduste üle õpetajahariduses ja Eesti koolisüsteemis. Foorumil on vaatluse all näiteks innovatsioonikoolide roll õpetajahariduse praktikakeskusena, uued õpetaja ja õpilase vahelised kommunikatsioonisuunad ning tehnoloogia kasutamine õppetöös.

Tartu ülikool valis mais Eesti üldhariduskoolide, lasteaedade ja teiste hariduskeskuste hulgast innovatsioonikoolide konkursile laekunud 110 taotluse hulgast välja 23 innovatsioonikooli ja 34 innovatsioonisõpra, kes näitasid üles initsiatiivi olla õpetajahariduse edendamisel Tartu ülikoolile koostööpartneriks ja õpetajahariduse tudengitele innovaatiliste ideede elluviimisel pedagoogilise praktika keskuseks juba bakalaureuseõppe algusest.

„Innovatsioonikoolide võrgustiku kohtumisel arutletakse, millist kooli tänane Eesti vajab, milline on innovatsioonikoolide roll õpetajahariduse edendamisel ning toimub ideede mess, kus tuuakse esile innovaatilised ideed, et koolides antav haridus oleks uudne, sh infoajastule omane, loomingulisem ja ka õpikeskkonnana innovaatilisem,“ annab kohtumisest ülevaate innovatsioonikooli eestvedaja, TÜ Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste, „Vaatluse all on ka uued kommunikatsioonisuunad, kus õpetaja ja õpilase rollid on vahetunud ning tehnoloogia kasutamine õppetöös.“

Innovatsioonikoolid pakuvad õpetajakoolituse üliõpilastele mitmekülgset ettevalmistust, võimaldades jaotada pedagoogilise praktika kutseõpingute ajale ning kaasata praktika juhendajaid õpetajakoolituse arendamisse senisest enam. „Tartu ülikoolis antav õpetajaharidus ja innovatsioonikoolide võrgustik on eeskujuks mitte ainult Eestis, vaid näiteks ka Soomes, kus Tartu ülikooli õpetajahariduse uuendusi soovitakse kasutada ka Soomes õpetajahariduse edendamiseks,“ sõnab Pedaste. 

Tartu ülikooli innovatsioonikoolide ja innovatsioonisõprade hulgas on üldhariduskoolid, lasteaiad ja erivajadustega laste koolid, kutse- ja huvikoolid ning hariduskeskused Tartust, Narvast, Tallinnast ja Viljandist.

Lisainfo: Margus Pedaste, TÜ Pedagogicumi juhataja, tel: 5156095, 7376021, e-post: margus.pedaste@ut.ee.

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi: E-mail:    
Vastus:
Email again:
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ