Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Aastatel 2011-2012 viidi programmi toel läbi tegevusuuringu projekt, mille raames loodud materjalid on kõikidele huvilistele siin kättesaadavad.

 

Tegevusuuringu projekti lõpparuandega on võimalik tutvuda siin.

 

Projekti eesmärgiks oli senisest rohkem toetada tegevõpetajate praktilisi uurimusi ning soodustada kooli ja kõrgkooli vahelist koostööd. Projekti raames pakuti õpetajakoolituse üliõpilastele ning nende juhendajatele mitmekülgset tuge tegevusuuringu metoodika omandamiseks ja rakendamiseks koolikeskkonnas. Tiimi koostöös valmis projekti lõpuks 3 üliõpilase magistritöö, 3 tööd on veel valmimas. 


Projekti põhjendus ja tulemus

-          suurendada tegevusuuringu kui ühe uurimisviis kasutamist õpetajakoolituses

-          populariseerida tegevõpetajate uurimistööd /uurimuslikku lähenemist oma töösse

-          arendada õpetajakoolitajate oskusi juhendada tegevusuuringut

-          suurendada sidet koolitegelikkuse ja kõrgkooli vahel


Projektis osalevad 7 kooli ja kõrgkooli vahelist tiimi (20 osalejat), mis koosnevad:

1. õpetajakoolituse õppejõud, üliõpilane ja õpetaja või

2. õpetajakoolituse õppejõud, õpetajana töötav õpetajakoolituse üliõpilane

 

Projekti kestvuseks on 3 semestrit (vt tegevuskava), selle jooksul planeeritakse erinevaid tegevusi nii üliõpilaste kui juhendajate töö toetamiseks:

  1. Eestikeelne tegevusuuringut tutvustav lühimaterjal projektis osalejatele
  2. Ühiseid seminarid ja koolituspäevad juhendajatele, üliõpilastele, õpetajatele nii koos kui eraldi
  3. Pidev tagasiside andmine, nõustamine (suhtlemine kinnises kogukonnas www.koolielu.ee)
  4. Tegevusuuringut käsitleva õppekirjanduse soetamine kõrgkoolide raamatukogusse

Kasu juhendajale:

-          võimalus täiendada oma teadmisi tegevusuuringust kui ühest võimalikust lähenemisest uurimistööle õpetajakoolituses, õppides parimatelt uurijatelt ja praktikutelt

-          saada tagasisidet oma juhendamisele, esitada küsimusi ja saada vastuseid turvalises õhkkonnas. Õppida kolleegidelt.

 

Kasu üliõpilasele ja õpetajale

-          Võimalus õppida enda või õpetaja tööst, õpetajana kasvada

-          võimalus õppida kaasüliõpilastelt-tegevõpetajatelt

-          laiendada teadmisi uurimismetoodikast, õppida oskama lahendada õpetaja igapäevatöös ette tulevaid probleeme teaduslikke meetodeid kasutades

-          saada kaaslastelt tagasisidet oma ideedele ja tööprotsessile

-          teha midagi uut ja praktilist, millest on kasu Sinu koolis  või klassiruumis ning samal ajal saada valmis ka oma õpetajakoolituse lõputöö.


Tegevuskava:
Kevadsemester 2011
Üliõpilased on leidnud juhendajad, koostöös on viimistletud uurimisküsimus ning uuringu ajakava ja tegevuskava on planeeritud. Alustatud on kirjanduse ülevaate koostamisega. Juhendajad on saanud piisavalt abi ja vajalikku koolitust tegevusuuringu juhendamiseks.

10. jaanuar (Rakvere) - seminar (toimunud)

18. märts (Tallinn, Nordic Hotel Forum) – seminar (toimunud)

25. aprill (TLÜ) – seminar (toimunud)

24. mai (Tallinn, Tallink City Hotel) – seminar (toimunud)

Suvi 2011 

Tudeng on suvel kirjutanud töö teoreetilise osa esimese versiooni, olemas on selge tegevuskava, mis on kooskõlastatud juhendaja ja tegevõpetajaga, valitud on uurimismeetodid ning nendest lähtuvalt tehtud ettevalmistus uurimuse läbiviimiseks.

Sügissemester 2011 

Tegevuskava viimistlemine. Uuringu rakendamisfaas. Andmete kogumine,  andmeanalüüs.

16. september (TLÜ) – seminar tudengitele (toimunud)

07. oktoober (TLÜ) – seminar tudengitele  (toimunud)

14. oktoober (TLÜ) – seminar juhendajatele (toimunud)

Kevadsemester 2012

Projekti kokkuvõte, tagasisidestamine ning parima(te) tegevusuuringu läbiviija(te) autasustamine. 

25. jaanuar (TLÜ) - seminar tudengitele (toimunud)

20. aprill (TLÜ) – seminar, valminud tegevusuuringute presenteerimine ja tagasisidestamine (toimunud)

12. juuni - tegevusuuringu projekti kokkuvõte ja osalejate tunnustamine Õpetajate Majas (toimunud)


Projekti toetas  ESF programm Eduko, kohtumised olid osalejatele tasuta.

Materjale ja linke: 
Eileen Ferrance Action Research (leitav ka google otsinguga) 
Erika Löfström koolituse slaidid (lõpus ka viited kirjandusele)
 Erika Löfström Tegevusuuringu käsiraamat (tõlgitud, eesti keeles) Tegevusuuringust Queens'i Ülikooli lehelt: http://educ.queensu.ca/ar.html (lingid ja näited üliõpilastöödest)
Networks: An On-Line Journal for Teacher Education (artiklid tegevusuuringu rakendamisest) 
  Action Research International (artiklid, sh ka viited materjalidele) 
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ