Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Programmist toetuse saamine toob kaasa kohustuse teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest.

 

Kõik programmiga Eduko seotud dokumendid, väljaanded, meened, veebilehed jne peavad kandma 
ESFi kaksiklogo ja Eduko logo
 (vt ka Programmi Eduko juhend)

 

 

Logo paigutatakse avalikkusele nähtavale kohale. Logo puudumisel või ebakorrektsel kasutusel tunnistab elluviija kulu osaliselt või täielikult abikõlbmatuks.

 

Trükiste vm kujundamisel soovitame kujundajale koheselt teada anda, et trükise esikaanele (nähtavale kohale) tuleb paigutada logod. See annab kujundajale võimaluse koheselt vastavate nõuetega arvestada ja väldib kujunduse ümbertegemist.

 

Teavitamisnõudeid selgitab ja logo kasutamist näitlikustab struktuuritoetusele viitamise juhend (soovitame edastada kujundajale).


 

Logod

Siit leiate .jpeg formaadis logofailid, nõutavate logodega kirjapõhja ja slaidipõhja.

 

Eduko ja ESFi ühislogo

Eduko logo

ESFi kaksiklogo (EESTI keeles): horisontaalnevertikaalne
ESFi kaksiklogo (inglise keeles): horisontaalnevertikaalne

Kõik logofailid (.zip)

Eduko kirjapõhi (.doc)

Eduko slaidipõhi ESFi logoga (.ppt)

 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ