Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Olulisemad juhendid

Programmi Eduko juhend (uuendatud juuni 2014)
Programmi Eduko tegevuse 7 "Pedagoogide täiendusõpe" juhend lähetuskulude hüvitamiseks (Kehtib alates 01.01.2014)
Eduko nõukoja töökord

 

Koordinaatorite koosolekud

05.02.2009 infopäev koordinaatoritele (slaidid)

02.03.2009 koordinaatorite koosolek (slaidid)

03.09.2009 koordinaatorite koosolek (memo)

14.01.2010 koordinaatorite koosolek (memoslaidid)

01.-02.09.2010 koordinaatorite koosolek (materjalidkoolitus)

17.03.2011 koordinaatorite koosolek (memoslaidid1slaidid2slaidid3)

28.06.2011 koordinaatorite koosolek

2011. aasta vahearuanne ja tegevuskava muutmise taotlus1.pdf

2012. aasta eelarve ja kesksed tegevused_T1-T2.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T3-T4.pdf

2012. aasta kesksed tegevused_T5-T6.pdf

08.03.2012 koordinaatorite koosolek

Koordinaatorite koosoleku memo

Lisa 1. Eduko koordinaatorite kohtumise slaidid

Lisa 2. Eduko programmi täitmine ja indikaatorid 2009-11

Lisa 3. Eduko VAHEARUANNE ja eelarvemuudatused vorm 2012 

Lisa 4. Eduko programmi täitmine 2009-14

Lisa 5. Eduko kesksed prioriteedid 2013-14 tagasisideks

Lisa 6. VAHEARUANNE lisad 4&5 vorm 2012

Lisa 7. Olulised kuupäevad 2012

Lisa 8. Eduko koolituste tagasiside vorm

28.06.2012 koordinaatorite koosolek (memoslaidid

Lisa 1. 2014+ täiendatud ideed

Lisa 2. Partnerite 2012 I poolaasta kokkuvõte ja plaanid TLÜ, TTÜTPS

Lisa 3. Eduko eelarve 2013-2014 prioriteedid seisuga 28.06.2012

Lisa 4. Olulised kuupäevad tegevuskava koostamisel

Lisa 5. Abikõlblikkuse sessiooni slaidid

09.11.2012 koordinaatorite koosolek (memoslaidid  koordinaatorite kohtumine 9.11.12.pdf

06.12.2013 koordinaatorite koosolek ja hankekoolitus (memo, slaidid)

13.12.2013 koordinaatorite koosolek (T7, Skype)

10.03.2014 koordinatorite koosolek (T7, Skype, slaidid)

29.12.2014 koordinaatorite koosolek (Tallinn)

12.06.2015 koordinaatorite koosolek (T7, video)

Lisamaterjalid

07.09.2010 ja 10.09.2010 korraldas Eduko büroo abikõlblikkuse koolitused TLÜ töötajatele. Esitatud slaidid on leitavad siit.

Lisaselgitusi VMT koostamiseks.doc (uuendatud 14.06.2011)
Koolituse "Projektide finantsjuhtimine struktuuritoetuste kasutamisel" 07.-08.05.2012 materjalid: I päeva slaidid ja II päeva slaidid.

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ