Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Juhtimine

Programmi juhib SA Archimedes, täpsemalt kõrghariduse arenduskeskuse Eduko büroo, kes kutsub kokku programmi nõukoja. Nõukoda on määratud SA Archimedes juhatuse käskkirjaga ja on kuni 8-liikmeline.

 Nõukoja peamiseks ülesandeks on nõustada elluviijat programmi üldiste tegevussuundade väljatöötamisel ja nendest lähtuvate strateegiliste otsuste tegemisel ning kooskõlastada programmi iga-aastane eelarve ja tegevuskava.

Eduko nõukoja töökord

 

Väljavõtted nõukoja protokollidest 2009-2015:

Eduko nõukoda 25.02.2009.pdf

Eduko nõukoja videokoosolek 23.03.3009.pdf

Eduko nõukoja videokoosolek 26.03.2009.pdf

Eduko nõukoja koosolek 02.04.2009

Eduko nõukoja e-koosolek 07.05.2009-1.pdf

Eduko nõukoja e-koosolek 25.05.2009-1.pdf

Eduko nõukoda 09.06.2009-1.pdf

Eduko nõukoda 02.09.2009-1.pdf

Eduko nõukoda 10.12.2009.pdf

Eduko nõukoda 18.12.2009.pdf

Eduko nõukoda 09.02.2010.pdf

Eduko nõukoda 14 04 2010.pdf

Eduko nõukoda 04.06.2010.pdf

Eduko nõukoda 30.09.2010.pdf

Eduko nõukoda 25.11.2010.pdf

Eduko nõukoda 16.02.2011.pdf + lisa

Eduko nõukoda 29.03.2011.pdf + lisa 1 + lisa 2 + lisa 3

Eduko nõukoda 08.06.2011.pdf + lisa

Eduko nõukoda 26.10.2011.pdf + lisa 1 + lisa 2 + lisa 3 + lisa 4

Eduko nõukoda 02.12.2011.pdf + lisa 1 + lisa 2

Eduko nõukoda 07.05.2012.pdf + lisa 1 + lisa 2 + lisa 3

Eduko nõukoda 28.11.2012 + lisa 1

Eduko nõukoda 04.12.2013 + lisa 1

Eduko nõukoda 19.02.2014


Nõukoja koosseis (dets 2013)

Eve Eisenschmidt, Tallinna Ülikooli arendusprorektor

Martin Hallik, Tartu Ülikooli õppeprorektor

Kalle Tammemäe, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor

Margus Pärtlas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppe- ja teadusprorektor

Andres Tali, Eesti Kunstiakadeemia akadeemiline prorektor


Urve Vool, SA Archimedes kõrghariduse arenduskeskuse juhataja

Vilja Saluveer, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna peaekspert


Nõukoja koosseis 2009-2012

Eve Eisenchmidt (nõukoja esimees), Vilja Saluveer (HTM esindaja), Reet Neudorf, Ene Kangron, Sirje Alman,  Anita Kärner, Priit Reiska, Margus Pedaste, Mehis Pever

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ