Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Programmi tutvustus

Eduko oli ajavahemikus 2008-2015 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viis ellu SA Archimedes. 

Programmi viimasel aastal kehtinud teksti leiate siit

 

Programmi tegevused lähtusid Eesti õpetajahariduse strateegiast 2009-2013, mis kirjeldas strateegilised suunad õpetaja professionaalse arengu süsteemseks ja järjepidevaks toetamiseks, eelneva õpi- ja töökogemuse arvestamiseks õpingutes ja kutsealasel hindamisel ning õpetajaharidusega seotud regulatsioonide muutmiseks. 

2013-2015 toetati programmi vahenditest ka pedagoogide täienduskoolitusi. 

 

Programmi sihtrühm

Programmi Eduko sihtrühmaks olid:

- õpetajakoolituse õppejõud

- üld- ja kutsehariduse pedagoogid

- eriala- ja kutseliitude ning õppekavanõukogude liikmed

- haridusuuringute ja haridusvaldkonnaga seotud üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad ning tegevõpetajad

 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ