Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Pedagoogide täiendusõpe (tegevus 7)

Programmi Eduko tegevus 7 eesmärgiks oli võimaldada üld-, kutse- ja alushariduse pedagoogidele professionaalset arengut toetavaid täiendkoolitusi. 
Aastatel 2013-2015 finantseeris Eduko koolitusi Euroopa Sotsiaalfond ning nende elluviimist koordineeris sihtasutuse Archimedes Eduko büroo. Kolme aasta vältel toimus 409 koolitust 172 erineval teemal, millel sai tasuta osaleda 9098 alus-, üld- ja kutsehariduse pedagoogi. Koolituste summaarne kestus on enam kui 12 000 akadeemilist tundi ehk 1500 kaheksatunnilist koolituspäeva. Programmi vahenditest hüvitati koolitusel osalejate sõidu- ja majutuskulud.

Eduko koolitusi viisid läbi:
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Ülikool 
Tallinna Tehnikaülikool
Tartu Ülikool


Eduko koolituste rahastamine toimus konkursside korras, kus taotlusi hindasid õpetajate, koolide, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja sihtasutuse Archimedes esindajad. Hindamisrühma kuulusid: Martin Kaasik (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit), Krista Saadoja (Õpetajate Ühenduste Koostöökoda), Vilja Saluveer (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Peterson (Haridus- ja Teadusministeerium), Tiina Anspal (SA Archimedes) ja Ülle Altnurme  (SA Archimedes).

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ