Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Prioriteet: Kaardistatud on RÕKide valikkursuste õpetajate õpetajakoolituse ümber- ja täienduskoolituse õppekavad.

Tööplaan 2011:
1. Õppekavade/ainekursuste kaardistus - RÕKide valikkursuste õpetajakoolituse esma- ja täienduskoolituse õppekavade kaardistus. Kaardistuse versiooni (seisuga 22.09.2011) leiate siit.
2. Põhimõtted - RÕKide valikkursuste õpetajakoolituse esma- ja täienduskoolituse õppekavade põhimõtete kinnitamine. Põhimõtete tööversiooni leiad siit.
3. Seminar - RÕKide valikkursuste seminar õppejõududele ja õppekava juhtidele toimus 23.09.2011. Seminari slaidid ja eelmaterjalid leiate siit.
4. Läbirääkimised - tagasiside toimunud läbirääkimiste kohta valikkursuste osas kõrgkoolide- ja/või teiste organisatsioonide vahel. Läbirääkimiste vormi kaudu  kogus tagasisidet Eduko programmi raames töötav valikkursuste töörühm, et vajadusel planeerida kõrgkoolides või Eduko raames täiendavaid tegevusi.

Infoks: REKKi koostatud seletuskirjad 2010 õppekavade suurematest muutustest ja rõhuasetustest:
- Põhikooli õppekava seletuskiri
- Gümnaasiumi õppekava seletuskiri

RÕKide VALIKKURSUSTE SEMINAR toimus 23.09.2011, Eivere mõisas.

10:30-10:45

SissejuhatusTeibi Torm (SA Archimedes)

10:45-11:15

Huvigruppide ootused, Vilja Saluveer (HTM) ja Margit Timakov (Eesti Õpetajate Liit)

11:15-11:30

Valikkursuste õpetajate koolitamise üldiste põhimõtete tutvustusMargus Pedaste (Tartu Ülikool)

11:30-13:00

Valikkursuste ülesehituse arutelu ainevaldkondades

13:00-14:00

Lõuna

14:00-16:10

Valikkursuste õpetajate koolitamise üldiste põhimõtete arutelu gruppidesmodereerib Piret Jeedas (Ruumiloojad OÜ)

16:10-16:30

Seminari kokkuvõte ja järgmised sammud


Seminari eelmaterjalid:
(1) Valikkursuste õpetajate esma- ja täienduskoolituse õppekavade kaardistus (UUENDATUD seisuga 22.09.2011; fail on sorditud PK või GÜM RÕKis nimetatud ainevaldkondade järgi) 
(2) Valikkursuste õpetajajate ettevalmistamise põhimõtted.doc (tööversioon)Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ