Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 


Aastate jooksul on toimunud järgmised ühised õppereisid:

jaanuar 2014 Soome, Educa messile memo

november 2013 Soome, CICERO ühiskülastus slaidid 

20.-21. jaanuar 2010 - õppereis Soome

2.-5 november 2009 - õppereis Hollandisse


Soome materjalid

- Soome külaskäigu kokkuvõte

- Curriculum for class teacher education 2008
- Curriculum for kindergarten teacher education
- Grade structures (Helsinki)
- Practice schools network
- Praktikad (joonis)
- Soome õpetajakoolitus 2020 (soome keeles)
- Structure of pedagogical studies for teachers 2008
- Haridus Soomes

- Sisukord 1
- Sisukord 2
- Sisukord 3


Hollandi materjalid

Külaskäigu jooksul sooviti ka uurida alternatiivsete õpetajakoolituse mudeleid, sealhulgas töökohapõhise õppe korraldamise (workplace-based learning), teoreetiliste õpingute ja praktika sidumise ning praktikakoolide tegevusega seonduvat.

Õppereisi lõppedes tõdesid osalejad, et Hollandis on mitmeid Eestiga sarnaseid probleeme nagu õpetajate vähesus, õpetajakutse madal staatus ja vähene huvi õppida õpetajaks.


Küll aga tõsteti esile, et Hollandis on õppekavas tähtsal kohal praktiline töö õpetajana, mille osakaal üliõpilase kompetentsuse kasvades suureneb.


Kui soovite külaskäigu kohta rohkem infot saada, võite tutvuda õppereisi memo ja kokkuvõttega. 


Kättesaadavad on ka õppereisi slaidid: Marco Snoek'i ettekanne ja ühe töörühma kokkuvõte.


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ