Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kutsestandardi uuendamise töörühmas osalemine 2011-2012

Õpetaja kutsestandardi uuendamist koordineeris Kutsekoja Hariduse Kutsenõukogu. Hariduse Kutsenõukogu otsustas 2011 aastal tegeleda õpetaja valdkonna kutsesüsteemi uuendamisega ja õpetaja kutsestandardi uuendamine lükkub edasi.

Järgnevalt leiate infot Kutsekoja poolt uhitava õpetaja valdkonna kutsesüsteemi uuendamise protsessist 2011 aastal:

1. Hariduse valdkonna kutsete kaardistamine

Hariduse Kutsenõukogu juurde moodustatud töörühma eesmärgiks oli kaardistada hariduse valdkonna kutsed. Valdkondade kutsete kaardid on aluseks Eesti kutsete kataloogi ja kutsestandardite koostamisele. Kutsete kaardistus esitati kinnitamiseks Kutsenõukogule 01.06.2011. Kokkuvõtte kutsete kaardistusest leiate siit.


2. Õpetaja kutse andmise võimalike arengustsenaariumite väljatöötamine

Hariduse Kutsenõukogu juurde moodustatud töörühma eesmärgiks oli koostada õpetaja kutse andmise võimalikud arengustsenaariumid.
02.03. toimus Eduko ja Kutsekojaga koostöös kõrgkoolidele teavitustund.
15.03. toimus Eduko ja Kutsekoja koostöös kõrgkoolidele arengustsenaariumide kavandi arutelu, kavandi leiate siit ja koosoleku protokolli leiate siit.
Arengustsenaariumid esitati kinnitamiseks Kutsenõukogule 01.06.2011. Kokkuvõtte õpetaja kutse andmise stsenaariumitest leiate siit ja stsenaariumite omavahelisest võrdlusest leiate siit.

Vaata ka kokkuvõtet Hariduse Kutsenõukogu 01.06.2011 koosolekust.

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ