Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Eduko programmi 2011-12 aastal toimunud konkurssidest toetuste saajad 

Konkursi nimi: Innovatiivsed ideed 1
Taotleja: Mai-Liis Palginõmm, TÜ
Ettevõtlikkuse edendamine koolieelses lasteasutuses ning põhikooli I ja II astmes
Projekti kestvus: veeb-dets 2011

Taotleja: Anneli Kasesalu, TLÜ
Ettevõtlikkuse arendamine loodusainete ainevaldkonnas põhikooli II ja III kooliastmes.
Projekti kestvus: veeb-nov 2011

Taotleja: Madis Lepik, TLÜ
Meisterõpetaja  meistriklass
Projekti kestvus: veeb-dets 2011


 

Taotleja: Kristi Vinter, TPS
Lasteaia meediakasvatuse õppejõu "tööriistakast"
Projekti kestvus: jaan-dets 2011


 

Taotleja: Merit Hallap, TÜ
Eripedagoogiline nõustamine
Projekti kestvus: jaan-dets 2011

Konkursi nimi: Innovatiivsed ideed 2
Taotleja: Jüri Kurvits, TLÜ
WEB 2.0 ja SMART Board tahvli kasutamine matemaatika õpetamisel 
Projekti kestvus: jaan-dets 2011

Taotleja: Terje Väljataga, TLÜ
Digimina 
Projekti kestvus: veeb-dets 2011


Konkursi nimi: Kogemusvahetus-reisid
Taotleja: Anu Treikelder, TÜ
Belgia, Liegé ülikool
Projekti kestvus: nov 2011


Taotleja: Olga Schihalejev, TÜ
Rootsi, Stockholmi- ja Södertörni Ülikool, Rootsi Spordi ja Tervisehariduse Kool
Projekti kestvus: okt 2011


Taotleja: Miia Rannikmäe, TÜ
UK, Edinburg, Glasgow, Dundee 
Projekti kestvus: jaan 2012

Taotleja: Airi Kukk, TLÜ
Taani, University College South Denmark, Campus Haderslev
Projekti kestvus: sept 2011


Taotleja: Kristi Kiilu, EMTA
Rootsi, Lundi Ülikool Malmö Muusika-akadeemia 
Projekti kestvus: dets 2011

Taotleja: Katrin Poom-Valickis, TLÜ
UK, Winchesteri Ülikool 
Projekti kestvus: okt-nov 2011


 Taotleja: Lehte Tuuling, TLÜ
Tampere Ülikool (Soome)
Projekti kestvus: nov 2011

Konkursi nimi: Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse 2011
Taotleja: Anna Džalalova, TÜ
Kirjanduse ja vene keele õpetamise metoodika jt
Projekti kestvus: 01.09.11-06.06.12

Taotleja: Miia Rannikmäe, TÜ
Uurimuslik õpe ja konstruktivism 

Projekti kestvus: 01.04.11-01.05.11


Taotleja: Kristi Kiilu, EMTA
Muusikaõpetuse didaktika ja pedagoogiline praktika jt
Projekti kestvus: 01.02.-30.04.12


Taotleja: Olga Schihalejev, TÜ
Religiooniõpetuse metoodika
Projekti kestvus: 01.02.-01.06.2012


Taotleja: Maret Pihu, TÜ
Kehalise kasvatuse metoodika 
Projekti kestvus: 06.02.-01.06.12

 

Taotleja: Merle Jung, TLÜ
Saksa keele õpetamise alused ning õpetamise metoodika jt
Projekti kestvus: 01.09.11-06.06.12


Taotleja: Liljana Skopinskaja, TLÜ
Erikursus ainedidaktikast ja Inglise keele õpetamise metoodika, jt
Projekti kestvus: 01.09.11-06.06.12


Konkursi nimi: Õpetajakoolituse õppejõududude stažeerimine haridusasutustes 2011
Taotleja: Piret Kärtner, TÜ
Inglise keel
Projekti kestvus: 02.01.-10.02.12


Taotleja: Kristi Kiilu, EMTA
Muusikaõpetus
Projekti kestvus: 25.08.11-08.06.12

 

Taotleja: Tiina Välja, EMTA
Erialainstrumendi õpetamise tunnid
Projekti kestvus: 01.09.11-30.04.12

 

Taotleja: Ingrid Veskiväli, TPS
Eripedagoogiline/logopeediline nõustamine 
Projekti kestvus: 01.09.11-06.06.12

 

Konkursi nimi: Valikkursuste õpetajate ettevalmistamine esmaõppes

Taotleja: Paul Varul,TÜ
Inimene ja õigus
Projekti kestvus: 01.02.12-01.02.13

 

Taotleja: Olga Schihalejev, TÜ
Usundiõpetus (tühistatud)

 

Taotleja: Signe Reppo, TÜ
Karjääriõpetus
Projekti kestvus: 02.01.-31.12.12

 

Taotleja: Mati Laur, TÜ
Üldajalugu
Projekti kestvus: jaan-aug 2012

 

Taotleja: Reeli Liivik, TLÜ
Riigikaitse
Projekti kestvus: 01.09.11-01.01.12

 

Taotleja: Raul Eamets, TÜ
Majandus- ja ettevõtlusõpetus
Projekti kestvus: 03.01.-03.06.12

 

Taotleja: Kairit Tammets,TLÜ
Uurimistöö alused
Projekti kestvus: jaan-aug 2012

 

Taotleja: Irina Belobrovtseva, TLÜ
Tänapäeva vene kirjandus
Projekti kestvus: 01.01-21.12.12

 

Taotleja: Andrus Org, TÜ
Keel ja kirjandus
Projekti kestvus: veeb 2012-juuni 2013

 

Eduko programmi 2012-13 aastal toimunud konkurssidest toetuse saajad

 

Konkursi nimi: Tegevõpetajate kaasamine kõrgkooli õppetöösse 2012

Taotleja: Anu Purre, TLÜ

Kunstiõpetuse didaktika

Projekti kestvus: 01.09.2012-07.06.2013

 

Taotleja: Anu Carlsson, TLÜ

Mitmekultuurilisus ja erivajadustega õppijad

Projekti kestvus:01.09.2012-01.06.2013

 

Taotleja: Aleksandra Ljalikova, TLÜ

Prantsuse keel võõrkeelena

Projekti kestvus: 01.09.2012-07.06.2013

 

Taotleja: Tiiu Tammemäe, TLÜ

Õpetuse diferentseerimine ja õppekava adapteerimine

Projekti kestvus:01.09.2012-31.12.2012

 

Taotleja: Anu Sepp, EMTA

Muusikaõpetuse didaktika ja pedagoogiline praktika

Projekti kestvus: 01.10.2012-30.05.2013

 

Konkursi nimi: Õpetajakoolituse õppejõudude stažeerimine haridusasutustes 2012

Taotleja: Katrin Poom-Valickis, TLÜ

Ajalugu

Projekti kestvus: 01.09.2012-07.06.2013

 

Taotleja: Tiiu Tammemäe, TLÜ

Eripedagoogiline individuaalne arendustöö lasteaias

Projekti kestvus: 01.09.2012-31.05.2013

 

Taotleja: Olga Schihalejev, TÜ

Uurimistöö religioonist

Projekti kestvus: 01.09.2012 - 07.06.2013

 

Konkursi nimi: Õpetajakoolituse esmaõppe õppekavade arendamine kõrgkoolidevahelises koostöös

Taotleja: Tallinna Ülikool (Lehte Tuuling)

Mitmekultuuriline kasvatus alushariduses

vahearuanne, lõpparuanne

Projekti kestvus: september 2012 - mai 2014

 

Taotleja: Eesti Kunstiakadeemia (Annely Köster)

Kunstiõpetaja kutseõpingute mooduli üldkasvatusteaduslike ja psühholoogiaainete plokk

vahearuanne, 

lõpparuanne 

Projekti kestvus: 28.05.2012 - 30.06.2014


Taotleja: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Kristi Kiilu)

Muusikapedagoogika

vahearuanne, lõpparuanne

Projekti kestvus: 15.08.2012 - 30.06.2014

 

Konkursi nimi: Uuenduslikud pedagoogilise praktika mudelid õpetajakoolituse esmaõppes

 Taotleja: Tallinna Ülikool (Kirsti Kislenko)

Pedagoogiline praktika praktikakoolides (P3)

vahearuanne

lõpparuanne

Projekti kestvus: 01.06.2012 - 31.07.2014

 

Taotleja: Eesti Kunstiakadeemia (Annely Köster)

3 in 1 - praktikakogukonna põhine kolmesuunaline kunstiõpetaja pedagoogilise praktika mudel

vahearuanne

lõpparuanne

Projekti kestvus: 01.06.2012 - 31.07.2014 

 

Taotleja: Tallinn Ülikool (Inge Timoštšuk)

Õpetaja kutseõpingute lõimitud praktika ja teooria

vahearuanne

lõpparuanne

Projekti kestvus: 01.06.2012 - 31.07.2014

 

Taotleja: Tartu Ülikool (Margus Pedaste)

Harjutus-ja praktikakoolide võrgustiku rakenduslik mudel

vahearuanne

lõpparuanne

Proejkti kestvus: 01.08.2012 - 31.07.2014

 

Konkursi nimi: Õppematerjalide väljaandmine õpetajakoolituse esmaõppes

Taotleja: Mare Oja, TLÜ

Ajalooõpetus ja pildid

Projekti kestvus: 01.06.2012-31.07.2013

 

Taotleja: Kadi Lukanenok, TLÜ

J.Thompson "The Essential Guide to Understanding Special Educational Needs" eestindamine

Projekti kestvus: 01.05.2012-31.12.2013

 

Taotleja: Martin Ehala, TÜ

Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik

(vt valminud trükised alajaotusest)

Lõppruanne

Projekti kestvus: 01.05.2012-31.12.2013 (pikendatud kuni mai 2014)

 

Taotleja: Lii Lilleoja, TPS

Õppefilmide komplekt "Tegevused erivajadustega lastega"

Projekti kestvus: 23.05 2012-14.12.2012

 

Taotleja: Anita Kärner, TÜ

Õppematerjal "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine"

Lõpparuanne

Projekti kestvus: 01.06. 2012 - 01.10.2013 (pikendatud kuni mai 2014)

 

Taotleja: Miia Rannikmäe, TÜ

Õppematerjal "Paradigmaatilised suundumused loodusainete õpetamisel üldhariduskoolis"

Lõpparuanne

Projekti kestvus: 01.05.2012 - 31.12.2013 (pikendatud kuni mai 2014)

 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ