Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 


Õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks“ parimad on selgunud


SA Archimedes Eduko büroo koostöös algatusega Huvitav kool korraldas konkursi, mille eesmärk oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik. 

 

Hindamiskomisjon tõi esile kolm kõige märkimisväärsemat, eri õppeastmetele suunatud õpitoodet. „Imeline teadus hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamisel“, mille esitas  Valga Jaanikese Kool. Hindajad tõstsid esile töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada antud metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi. Koolieelse lasteasutuse kategoorias peeti auhinna vääriliseks autoreid Anneli Laamann ja Kertu Sillaste  „Täheloomad“ ja „Kuidas vikerkaar sai oma värvid“ esitamise eest. Kolmanda kooliastme ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilastel digitehnoloogilisi oskuseid, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu.

 

Rahva lemmikuks osutus töö NutiSensor, mille esitas Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Tanel Liira, kes koos oma endiste ja praeguste õpilastega arendab sensorite juhtmevaba ühendust nutiseadmetega. Eripreemia saanute seas oli huvitavaid õpitooteid seinast seina: alates lõimingust ja vana tarkuse uude kuube panemisest kuni veeriste tegemise ja klassivälise õpikeskkonna mõjusa kasutamiseni. Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda siinsamas, programmi Eduko kodulehel. 

 

Konkurss oli Eduko büroo juhataja Tiina Anspali sõnul üle ootuste edukas, sest töid esitati väga palju ja mitmelt poolt üle Eesti. „Konkursil hinnati, kas ja mil määral muudab esitatud õpitoode tunni huvitavamaks, samuti selle uuenduslikkust, rakendatavust, kasutusmugavust, arusaadavust ja suutlikkust arendada üld- ja/või ainealaseid pädevusi,“ lisas Anspal.

 

Eraldi tõstis komisjon esile Konguta Kooli, kust esitati konkursile mitmeid põnevaid töid.  Huvitava Kooli nõukoja liikme Taavo Lumiste sõnul paistis Konguta Kool välja mitmete väga heade väljapakutud õpitoodetega. „Mõni oli taasavastatud vana, mõni päris uudne lähenemine. Kokkuvõttes aga jäi Konguta pühendumus ja uudsuse otsimine silma kui kontseptuaalne tervik – nägemus huvitavast koolist, mille nimel pingutatakse süsteemselt,“  ütles Taavo Lumiste.

 

Konkursi auhinnafondi (4000 eurot) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool.  Hindamiskomisjoni kuulusid esindajad Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusest, Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskusest, algatusest Huvitav Kool, Haridus-ja Teadusministeeriumist ja sihtasutusest Archimedes.

 

Eduko  on ajavahemikus 2008-2015 Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatav haridusteaduste ja õpetajakoolituse programm, mida viib ellu SA Archimedes.

 

Lisainfo:

Tiina Anspal

Eduko büroo juhataja

SA Archimedes

e-post: tiina.anspal@archimedes.ee

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ