Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Välja anti kolm kategooria auhinda.

1. Hariduslike erivajaduste kategooria auhind  tööle "Imeline teadus hariduslike erivajaduste laste õpetamisel" 
Esitaja: Valga Jaanikese Kool

Konkursile saadetud demotunnis õpetati süsihappegaasi. Õpitoote metoodika muudab koolitunni HEV-õpilase jaoks huvitavamaks, sisaldades kolme komponenti: teadusteatrit, ABA metoodikat ja ka keelekümblust. Viimast, muide, tavapäraselt toimetulekuõppes õppivate vene õppekeelega laste õppekavas ei ole. Õpilased saavad ise käed külge panna, jättes nii õpitava paremini meelde; õpetaja suunamisel saadud õigete vastustega kogevad eduelamust ja lõpuks võivad saada preemiana võimaluse kasutada tahvelarvutit. Lisaks soodustatakse omavahelise koostöö õppimist. Hindajad tõstsid esile selle töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada seda metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi.  
Videot on võimalik näha siin.

2. Koolieelse lasteasutuse kategooria auhind autorite kollektiivile tööde "Täheloomad" ja "Kuidas vikerkaar sai oma värvid" eest
Esitajad: Anneli Laamann ja Kertu Sillaste

„Täheloomad“ õpetab läbi mängu lastele paralleelselt väikseid kirjatähti ja suuri trükitähti, nii üldiselt kui ka häälima. Selleks kasutatakse kauni ja lõbusa kujundusega lauamängu, mis selle aasta sees peaks ilmuma ka kirjastuse „Koolibri“ abil trükituna.  Raamat ja tööraamat "Kuidas vikerkaar sai oma värvid" on värviõpetuse õppevahend lasteaias ja algkoolis, mille puhul saadab õppimist toetav, positiivsete väärtustega muinasjutt. Hindajad nägid "Täheloomade" puhul suurt potentsiaali selle kasutusringi laienemiseks; see on nii meetod kui toode, mida saab kasutada üksi või mitmekesi praktiliselt igal pool. Mõlemad tööd said palju kiidusõnu professionaalse teostuse eest.

Vikerkaare raamat.pdf

Vikerkaare raamat ja tööraamat - info.pdf

Vikerkaare raamatu töölehed.pdf


3. Kolmanda kooliastme ja gümnaasiumi humanitaarvaldkonna kategooria auhind tööle õpistsenaarium "Kunstiteos kaasaegses reklaamis""

Esitaja: Jüri Mäemat, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium


Tunni teemaga sobivat pilti töödeldakse õpilaste endi poolt reklaamiks vms, mis annab võimaluse arendada digipädevust, teadlikkust reklaamidest, sõnaosavust jpm. Õpitoode toob kunstiajaloo õpetamisse uusi dimensioone, arendades õpilastel digitehnoloogilisi oskuseid ning võimaldades uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu. Hindamiskomisjon hindas kõrgelt antud töö mitmekihilisust, klassitundi uudsuse toomist ja universaalsust.

Õpistsenaariumi kirjeldus.pdf

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ