Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Välja anti 10 eriauhinda. 

1. Eriauhind "Loovus ja kõnearendus"   tööle “Autismispektri häiretega laste jutustamisoskuse arendamine animeeritud  pildiseeriate toel”
Esitajad: Kristina Tupits, Marie Pajo ja Kati Mäesaar 


Autorid kirjeldavad oma õpitoodet kui innovaatilist interaktiivset õppematerjali

autismispektri häirega õpilastele. Staatilise pildiseeria asemel jutustab laps, mida ta näeb toimumas animeeritud piltidel, arendades sellega sotsiaalset kognitsiooni ja jutustamisoskust. Hindajate arvates on tööl väga suur potentsiaal: animeeritud pildiseeriat võib kasutada ka muul viisil kui HEV-laste õpetamiseks, näiteks ka keeleõppes, kui (multi)film hääletuna käima panna ja lasta jutustada, mis juhtub. 

Videot on võimalik näha siit 

2. Eriauhind "Lihtne ja tõhus" tööle "Kuidas teha veeriseid?!?"
Esitaja: Peep Tobreluts, Viljandi Huvikool

Viljandi Huvikooli loodusringi õpetaja jagas oma ideed, kuidas selgitada väikestele lastele, kuidas tekib kruus, liiv ja tolm. Selleks pani ta suhkrutükid purki, mida lasi lastel raputada – tegevus, mida saab sooritada nii toas kui ka näiteks matkal. Lisaks saab purki kasutada rütmipillina, sidudes nii õppimisega muusika. Tegu on küll kitsa teema õpetamisega, ent on väga nutikas lahendus abstraktse protsessi selgitamiseks ja panustab kindlasti õppeprotsessi huvitavamaks ja mitmekesisemaks muutmisesse.  
Videot on võimalik näha siin

3. Eriauhind "Tõhus ja kaasav õpikeskkond" tööle "Tark sein"
Esitaja: Astrid Külaots, Konguta Kool

"Tark sein" tähendab tahvlivärvidega klassi seintele loodud geomeetrilistest kujunditest interaktiivset õpikeskkonda, mis areneb koos laste ja õpetajaga, olles mitmekülgselt kasutatav eriti just 1. ja 2. kooliastmes.

Hindajad nägid antud tööl mitmeid plusse: kooliruumis saab korraga kasutusele võtta palju elemente, mis kokku on interaktiivsed ja kasulikud nii õpetajale kui õpilasele. Lisamaterjali klassiruumi seintel kohtab tihti, ent samas on selline „tark sein“ oluline passiivse kooliruumi aktiivse kasutamise võimalus.  Sein on väga lihtsasti teostatav, kuid võimaldab väga mitmekülgset kasutust. 

Videot on võimalik näha siin. 

Tark sein kirjeldus.pdf


4. Eriauhind "Õpihuvi suunamine" tööle"Tunnile häälestumise kaardid"

Esitaja: Kristi Lõbu, Avinurme Gümnaasium


Õpitoode on mitmekülgne ja mahukas arsenal nippe ja tegevusi, kuidas õpilasi tunnile häälestada ja/või millega sisustada aega tunni lõpuni jäävate minutite jooksul.  Vägagi terviklik ja "valmis" õpitoode, samas võimaldab idee edasi arendamist. 

Videot on võimalik näha siin


5. Eriauhind "Vana tarkus uues kuues" tööle "Digivanasõnad"

Esitaja: Pille Granovski, Konguta Kool


Lapsed õpivad vanasõnu loovalt, arutledes nende algupärase tähenduse üle ning seejärel muutes neid tänapäevasteks „digivanasõnadeks“.  Lisandväärtust annab vanasõnadele QR-koodi kujul külmkapimagneti vms pisikese kingituse olemuse andmine. QR-koode kasutatakse küll tänapäeval laialdaselt, ent  selline lisandväärtus  lööb kindlasti vanasõnu õppivate laste silmad särama. 

Videot on võimalik näha siin

Digivanasõnad kirjeldus.pdf


6. Eriauhind "Digi ja liikumine" tööle "NUTI-kehaline kasvatus"

Esitaja: Tiina Lall, Valga Vene Gümnaasium


Trennides vast tuntud, ent koolitunnis pigem tundmatu meetod, kuidas jälgida oma treeningut ja saavutusi nutiseadmete abil. Õpilased teevad kehalise kasvatuse tunnis järgi tahvelarvutis ette näidatavaid harjutusi, filmivad oma sooritusi ning hiljem annavad tagasisidet, kuidas läks. Kehalise kasvatuse tundides on oluline just liikumine ja liikumisrõõm ning kindlasti ei peaks ka need  tunnid olema  digi-vormis. Antud õpitoode võib aga olla õpetajale näiteks kasulik tunnist vabastatud õpilaste kaasamiseks. Samuti loob see võimaluse õpetajale anda õpilastele kehalises kasvatuses iseseisvat tööd (nt kogutud km või sammud, toitumispäevikud kooskõlas trennipäevikuga jne).

5.klasside NUTI-KK näide.pdf


7. Eriauhind "Kehaline liikumine" tööle"Ainetunnid loovtantsu kaudu"

Esitaja: Anu Sööt, Tartu Ülikool, Viljandi kultuuriakadeemia


Võistlustöö on osa suuremast projektist, mille tulemusena antakse välja vastavasisuline raamat. Õpilased teevad mitme ainetunni teoorias õpitu kehaliselt läbi, kinnistades nii teadmisi, arendades sotsiaalseid oskuseid ning tuues vaheldust igapäevasesse õpikeskkonda. Õpetajatele on see suuniseks, kuidas edaspidi integreerida oma tundidesse rohkem liikumist. Hindamiskomisjoni meelest on töö väga teistmoodi lähenemisega ning uuenduslik

Videot on võimalik näha siin.

Ainetunnid loovtantsu kaudu kirjeldus.pdf


8. Eriauhind "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes" tööle"Kuldlõiget otsimas"

Esitajad: Marili Ilisson, Katrin Niin, Elo Reinik, Agne Seli, Tallinna Ülikool


Neli Tallinna Ülikooli magistranti koondnimega MIKNERAS on valmistanud ette veebi ja töölehed teemal „Kuldlõiget otsides“, kus demonstreerivad erinevaid viise, kuidas matemaatika on eluline ja huvitav, Töö on  hea näide sellest, kuidas ka gümnaasiumitasemel on võimalik õppeaineid lõimida, kuigi tegemist on tegelikult kitsa teemaga seotud tööga. 

Kuldlõiget otsimas kirjeldus.pdf


9. Eriauhind "Gümnaasiumiastme mängulisus" tööle "III kooliastme keemia kärgmängud"

Esitaja: Jana Söödor, Viljandi Paalalinna kool


Õpitoode on  keemiatundides õpitu kinnistamise mäng. See arendab laste kiiret mõtlemist, rühmatööd, aitab varasemat meelde tuletada jpm. Komisjoni hinnangul aitavad kärgmängud muuta õppimist huvitavamaks ja mängulisemaks, mis on teretulnud ka gümnaasiumiastmes.

Kirjeldus

Joonised.pdf

 

10. Eriauhind "Teadlikud valikud" tööle "Teekonna komm"

Esitajad: Kadri Roots, Aleksandra Griffel, Katre Salk, Mirell Lattik 


Põhikooli lõpule ja gümnaasiumi algusele suunatud mäng paneb noori mõtlema oma elule ning tulevikule, aitab sõnastada eesmärke, kuhu nad soovivad jõuda ning teadvustada, milliseid valikuid tuleb selle saavutamiseks elus langetada. Sobib hästi klassijuhataja tundi ning mujale, kus tegeletakse noorte nõustamisega. Õigete valikute langetamine on noorte elus väga aktuaalne teema ning hindamiskomisjon tunnustab tööd, mis põnevalt arendab probleemide lahendamise oskust. 

Videot on võimalik näha siin.

Teekonna komm.pdf 

Praeguseks on toodet juba edasi arendatud ehk uudseima versiooni saamiseks soovitame pöörduda autorite poole. 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ