Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Kevadel 2010 toimus hange "Õpetajakoolituse juhtimissüsteemi analüüs ja arendamine". Konsultatsiooniprojekti eesmärgiks oli analüüsida õpetajakoolituse juhtimist eelkõige Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis ning teha sellest lähtuvalt asjakohaseid muudatusettepanekuid õpetajakoolituse juhtimise parandamiseks. 

Konsultatsiooniprojekti tulemina valmis:

- Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õpetajakoolituse juhtimissüsteemide olemasoleva olukorra kirjeldus, sh õpetajakoolituse juhtimises ette tulevate probleemide täpsustamine;

- praegu kehtiva juhtimismudeli kirjeldus;

- eksperthinnang praegusele mudelile koos muutmissoovitustega ülikoolide juhtkondadele;

- õpetajakoolituse juhtimist tagavate regulatsioonide analüüs koos muutmisettepanekutega.

 

Konsultatsiooniprojekti lõpparuanne:

Õpetajakoolituse juhtimissüsteemi analüüs ja arendamine_lõpparuanne.pdf

 

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ