Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Välislähetuste ja kogemusvahetusreiside aruanded 

2012

- Kirsti Kislenko käis välislähetuses Cambridges

http://eduko.archimedes.ee/uudised/kirsti-kislenko-kais-valislahetusel-cambridges


- Klaara Kask esines ettekandega IOSTE XV sümpoosiumil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/klaara-kask-esines-ettekandega


- Inge Timoštšuk osales ECERi konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/inge-timostsuk-osales-eceri-konverentsil


- Margus Pedaste osales EARLI SIG20 konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/pedaste-earlisig20-konverentsil


- Äli Leijen osales EARLI konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/ali 


- TLÜ esindajad Eve Kikas ja Piret Soodla osalesid EARLI konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/eve-kikas-ja


- Maria Jürimäe osales CIDREE konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/jurimae-ljubljana

 

- TÜ esindajad osalesid Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni kevadkoolis

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-eera-kevadkoolis

 

- TÜ esindajad osalesid loodusteadusliku hariduse sümpoosiumil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-esindajad-dortmundis

 

- Marika Veisson osales JTEFS/BBCC konverentsil ettekandega

http://eduko.archimedes.ee/uudised/veisson-savonlinna

 

- Kirsti Kislenko tutvus õppekavaarendusega Ameerika Ühendriikides

http://eduko.archimedes.ee/uudised/kirsti-kislenko-usa

 

- Äli Leijen osales konverentsil ettekandega

http://eduko.archimedes.ee/uudised/leijen-helsingi


- Anita Kärner osales üldhariduse õppekavade alasel konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/anita-karner-hiina


- Maria Jürimäe osales CIDREE kohtumisel

http://eduko.archimedes.ee/uudised/maria-jurimae-cidree


- TÜ esindajad osalesid ATE aastakonverentsil 2012

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-esindajad-ate-2012-aastakonverentsil

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ