Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Välislähetuste ja kogemusvahetusreiside aruanded 2009-2013

2013

 Juta Jaani osales SLO ja CIDREE sügiskoolis Hispaanias http://eduko.archimedes.ee/uudised/juta-jaani

Eve Eisenschmidt; Katrin Poom-Valickis ja Epp Reiska kohtusid Helsingi Ülikooli teadlastega http://eduko.archimedes.ee/uudised/eve-eisenschmidt

Tallinna ja Tartu Ülikooli haridusuurijad osalesid ECER 2013 konverentsil Istanbulis http://eduko.archimedes.ee/uudised/tallinna-ja-tartu-ulikooli

Äli Leijen ja Piret Luik osalesid EARLI konverentsil http://eduko.archimedes.ee/uudised/ali-leijen-ja-piret-lui-osalesid-earli-konv

Eve Kikas osales EARLI konverentsil http://eduko.archimedes.ee/uudised/eve-kikas-osales-earli-konverentsil

Anita Kärner käis õppevisiidil Šotimaal http://eduko.archimedes.ee/uudised/anita-karner-osales

Eve Kikas osales ISPA konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/eve-kikas-osales-ispe-konverentsil

Inge Timoštšuk osales JTEFS/BBCC konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/inge-timostsuk-osales

Ülle Säälik osales Association for Teacher Education in Europe konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/ulle-saalik-esines-ettekandega-assoca

Liisa Lumiste ja Maarja Karjaherm osalesid EURASHE konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/liisa-lumiste-ja-maarja-karjaherm-kaisid-horvaatias-eurashe-k
Kristi Kiilu osales "The Reflective Music Teacher" konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/kristi-kiilu-osales-the-reflective-music-teacher-konverentsil

Madis Lepik osales CERME konverentsil: http://eduko.archimedes.ee/uudised/madis-lepik-osales-cerme-konverentsil 

2012

- Kirsti Kislenko käis välislähetuses Cambridges

http://eduko.archimedes.ee/uudised/kirsti-kislenko-kais-valislahetusel-cambridges


- Klaara Kask esines ettekandega IOSTE XV sümpoosiumil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/klaara-kask-esines-ettekandega


- Inge Timoštšuk osales ECERi konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/inge-timostsuk-osales-eceri-konverentsil 


- Margus Pedaste osales EARLI SIG20 konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/pedaste-earlisig20-konverentsil


- Äli Leijen osales EARLI konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/ali 


- TLÜ esindajad Eve Kikas ja Piret Soodla osalesid EARLI konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/eve-kikas-ja


- Maria Jürimäe osales CIDREE konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/jurimae-ljubljana

 

- TÜ esindajad osalesid Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni kevadkoolis

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-eera-kevadkoolis

 

- TÜ esindajad osalesid loodusteadusliku hariduse sümpoosiumil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-esindajad-dortmundis

 

- Marika Veisson osales JTEFS/BBCC konverentsil ettekandega

http://eduko.archimedes.ee/uudised/veisson-savonlinna

 

- Kirsti Kislenko tutvus õppekavaarendusega Ameerika Ühendriikides

http://eduko.archimedes.ee/uudised/kirsti-kislenko-usa

 

- Äli Leijen osales konverentsil ettekandega

http://eduko.archimedes.ee/uudised/leijen-helsingi


- Anita Kärner osales üldhariduse õppekavade alasel konverentsil

http://eduko.archimedes.ee/uudised/anita-karner-hiina


- Maria Jürimäe osales CIDREE kohtumisel

http://eduko.archimedes.ee/uudised/maria-jurimae-cidree


- TÜ esindajad osalesid ATE aastakonverentsil 2012

http://eduko.archimedes.ee/uudised/tu-esindajad-ate-2012-aastakonverentsil


2011

06.12-9.12.2011 Malmö/Rootsi: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi dotsent Ene Kangron käis kogemusvahetusreisil tutvumaks pedagoogilise praktika sisu ja korraldusega Malmö Muusikaakadeemias.

aruanne_Kangron_Malmö.pdf

Malmö_ped_praktika.pdf


28.11-30.11.2011 Tampere/Soome: KELA valdkonna õppejõud käisid kogemusvahetusreisil Tampere Ülikoolis, teemaks oli multikultuursuse rakendamine.

aruanne_Tuuling_Tampere.pdf

kogemusvahetusreisi_ajakava.pdf

reisi_memo.pdf

slaidid_Jarmo_Kinos.pdf

lisamaterjal.pdf

 

30.11.2011 Helsingi/Soome: Tallinna Ülikooli õppejõud Tiina Elvisto ja Leida Talts osalesid kogemusvahetusreisil Helsinki Ülikooli. Teemaks oli NorBa bioloogiaõpetajate uuringu Eesti osa vahearuanne ja edasise tegevuse planeerimine ning Soome üldhariduskoolis bioloogia õppimise korraldus.

aruanne_Elvisto_Helsingi.pdf

 

14.-18.11.2011 Liège/Belgia: Tartu Ülikooli õppejõud tutvusid Liège'i ülikooli õpetajakoolituse korralduse ja õppemeetoditega humanitaarainete õpetajate ettevalmistamisel.

aruanne_Treikelder_Liège.pdf

memo_Treikelder_Liège.pdf

 

13.11.2011 Helsingi/Soome: TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi eri- ja sotsiaalpedagoogika osakonna  töötajad käisid kogemusvahetusreisil Helsingis HERO abivahendite keskuses.

aruanne_Lukanenok.pdf

memo_Lukanenok.pdf

 

30.10.-02.11.2011 Winchester/Inglismaa: Tallinna ja Tartu Ülikooli õppejõud ning Laagri kooli

õppealajuhataja osalesid kogemusvahetusreisil Winchesteri Ülikooli. Külastuse teemaks oli kõrgkooli ja üldhariduskooli koostöö didaktikaalase kompetentsi arendamisel ning teoreetilise ja praktilise õppe integreerimisel.

aruanne_Poom-Valickis_Winchester.pdf

memo_Oja_Winchester.pdf

programm_Winchester.pdf

ettekande_slaidid_videokonverentsist.pdf

 

26.10.2011 Helsingi/Soome: Tiina Elvisto, Sirje Siska, Imbi Henno (TLÜ) osalesid kogemusvahetusreisil tutvumaks Helsingi Ülikooli LUMA keskuse loodusteaduslike ainete didaktikakeskuse töökorraldusega.

aruanne_Elvisto_Soome.pdf

memo_Elvisto_Soome.pdf

kogemusvahetusreisi_ettekanne_M.Kovasin_Soome.pdf

kogemusvahetusreisi_ettekanne_R.Ratvio_Soome.pdf

 

09.-11.10.2011 Stockholm/ Rootsi: Tartu Ülikooli õppejõud osalesid kogemusvahetusreisil tutvumaks Stockholmi ja Södertöni ülikooliga ning Rootsi Spordi- ja Terviseteaduste kooli õpetajakoolitusega.

aruanne_Schihalejev_Rootsi.pdf

memo_Schihalejev_Rootsi.pdf

kogemusvahetusreisi_lisamaterjal_1_Rootsi.pdf

kogemusvahetusreisi_lisamaterjal_2_Rootsi.pdf

kogemusvahetusreisi_ettepanekud_Rootsi.pdf

 

13.-16.09.2011 Saksamaa/Berliin: konverents ECER 2011

- Jaan Mikk (TÜ), ettekanne teemal "Student’s perceptions of teacher’s behaviours in classroom and PISA 2009 results"

aruanne_Mikk_Berliin.pdf

ettekande slaidid_Mikk_Berliin.pdf

- Anita Kärner (TÜ), ettekanne teemal "School's and teachers' role in curriculum development in Estonia"

aruanne_Kärner_Berliin.pdf

ettekande slaidid_Kärner_Berliin.pdf

- Edgar Krull (TÜ), ettekanne teemal "Impact of studying an educational psychology course on student teachers’ conception of learning and teaching"

aruanne_Krull_Berliin.pdf

ettekande slaidid_Krull_Berliin.pdf

- Olivia Voltri (TÜ), ettekanne teemal "Student teachers´behaviour on the blog during the teaching"

aruanne_Voltri_Berliin.pdf

ettekande slaidid_Voltri_Berliin.pdf

 

30.08-03.09.2011 Suurbritannia/Exeter: Katrin Poom-Valickis (TLÜ) osales  EARLI konverentsil „Education for a Global Networked Society“ ettekandega teemal „Beliefs about Teaching: Persistent or Malleable? - a Study on Metaphors“.

välislähetuse aruanne_Poom-Valickis_Exeter.pdf

ettekande slaidid_Poom-Valickis_Exeter.pdf

 

29.08-02.09.2011 Taani: Tallinna ja Tartu ülikooli õppejõud osalesid kogemusvahetusreisil Lõuna-Taani Ülikooli Kolledžis tutvumaks Taani haridussüsteemi ja õpetajakoolitusega.

kogemusvahetusreisi aruanne_TLÜ_Taani.pdf

memo_TLÜ_Taani.pdf

 

19.-23.07.2011 India/Vellore: Mairi Männamaa (TLÜ) konverentsil "33rd Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA)" ettekandega teemal "A Screening Test for Identifying Academically At-risk Children".  

välislahetuse aruanne_Mairi Männamaa_India.pdf

ettekande slaidid_Mairi Männamaa_India.pdf

 

05.-08.07.2011 Portugal/Braga: Äli Leijen (TÜ) osales konverentsil "Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research". Samuti töötas Äli Leijen lähetuse raames Hollandis Utrechi Ülikooli raamatukogus Edukost toetatava uuringu „Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine“ täitmise raames.

välislähetuse aruanne_Äli Leijen_Portugal, Holland.pdfettekande slaidid_Äli Leijen_Portugal.pdf

 

03.-12.07.2011 Mauritius: Katrin Poom-Valickis (TLÜ) osales konverentsil "18th International Conference on Learning"

välislähetuse aruanne_Katrin Poom-Valickis_Mauritius.pdf

ettekande slaidid_Poom-Valickis_Mauritius.pdf

 

11.-15.05.2011 Island/Reykjavik: Madis Lepik (TLÜ) osales konverentsil "Nordic Conference in Mathematics Education NORMA11"

välislähetuse aruanne_Madis Lepik_Island.pdf

ettekande slaidid_Madis Lepik_Island1.pdf

ettekanne_Madis Lepik_Island2.pdf

paneeli slaidid_Madis Lepik_Island.pdf

 

05.-06.05.2011 Leedu/Šiauliai: Lea Lepmann (TÜ) osales konverentsil „Teaching mathematics: retrospective and perspectives“

välislähetuse aruanne_Lea Lepmann_Leedu.pdf

ettekande slaidid_Lea Lepmann_Leedu.pdf

 

16.-20.03.2011 Rumeenia/Sinaia: Piret Luik (TÜ) osales 1. rahvusvahelisel konverentsil "Teachers for the Knowledge Society"

aruanne_Piret Luik_Rumeenia.pdf

posterettekanne_Piret Luik.pdf

 

12.-15.01.2011 Rootsi/Göteborg: kogemusvahetusreis tutvumaks võõrkeeleõpetuse korraldusega Göteborgi Ülikoolis (Tiia Haud, Inga Jufkin, Katrin Koorits, NettyŽurakovskaja)

 

2010

28.11-01.12.2010 Soome/Savonlinna: rahvusvaheline koolitus "Üliõpilaste pedagoogilise praktika juhendamine" (Aino Ugaste, Silvi Suur)

12.-15.01.2011 Rootsi/Göteborg: kogemusvahetusreis tutvumaks võõrkeeleõpetuse korraldusega Göteborgi Ülikoolis (Tiia Haud, Inga Jufkin, Katrin Koorits, NettyŽurakovskaja)

25.-26.11.2010 Rootsi/Stockholm: NorBa Proof and Proving Group Seminar (Madis Lepik)

15.-18.11.2010 Suurbritannia/Hampshire, Norwich: õppereis tutvumaks võõrkeelte didaktika keskustega (Liljana Skopinskaja, Merle Jung, Aleksandra Ljalikova)

18.-25.10.2010 Horvaatia/Varaždin: Rahvusvahelise Akordionistide Assotsiatsiooni 124. kongressi peaassamblee (Tiina Välja)

13.-15.10.2010 Soome/Tampere: Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association (Madis Lepik)

10.-12.10.2010 Soome/Turu: õppereis Rauma õpetajakoolituse teaduskonda (Aino Ugaste, Marika Veisson, Kerstin Kööp)

01.-09.10.2010 Botswana/Gaborone: IEA võrdlevate haridusuuringute sümpoosium (Anu Toots)

30.09-04.10.2010 Saksamaa/Eichstatt ja München: CLIL 2010. In Pursuit of Excellence (Katri Raik)

27.-30.09.2010 Saksamaa/Lübeck: õppereis (Merle Jung, Aleksandra Ljalikova, Liljana Skopinskaja)

05.-09.09.2010 Suurbritannia/Birmingham: 19th EECERA Annual Conference (Sirje Almann, Eva Tulvi)

04.-09.09.2010 Suurbritannia/Birmingham: 19th EECERA Annual Conference (Lehte Tuuling)

24.-29.08.2010 Saksamaa/München: 5th EARLI SIG 14 conference (Krista Loogma)

24.-28.08.2010 Soome/Helsingi: ECER 2010 (Piret Luik, Jaan Mikk, Merle Taimalu)

19.-21.05.2010 Soome/Aalto ülikool: kogemusvahetusreis (Niina Lepa, Ele Sepp)

19.-20.05.2010 Soome/Helsingi: koolitus "Alushariduse õpetajate pedagoogilise praktika korraldus" (Aino Ugaste, Silvi Suur)

17.-22.05.2010 Prantsusmaa/Roueni ülikool: õppereis (Liljana Skopinskaja, Merle Jung, Aleksandra Ljalikova; memo)
04.-08.05.2010 Rootsi/Stockholm ja Uppsala: kogemusvahetusreis (Piret Luik, Edgar Krull, Jüri Ginter, Heiki Krips, Hasso Kukemelk)

Lisamaterjalid: Stockholm University structure; Teacher Education at Stockholm University; Curriculum for the Pre-school; lasteaiaõpetajate ettevalmistamine; Rosendal Upper Secondary School; Stockholmi Eesti Kool

30.04-05.05.2010 Belgia/Brüssel: ESTA kongress (Tõnu Reimann)

14.-15.04.2010 Soome/Helsingi: rahvusvaheline koolitus "Üliõpilaste pedagoogilise praktika juhendamine" (Aino Ugaste)

13.-21.03.2010 Saksamaa/Berliin: välislähetus Berliini Kunstide Ülikooli ja Berliini Riigiraamatukokku (Tiiu Ernits), lähetuse tulemusi tutvustava ettekande slaidid

14.-18.03.2010 Hispaania/Madrid: European Network of Teacher Education Policy (ENTEP) kohtumine (Eve Eisenschmidt)

24.-25.02.2010 Soome/Helsingi: kohtumine Soome Õpetajaks Õppivate Liiduga (SOOL) (Siiri Evard, Mailis Ostra, Liisa Lumiste, Kaidi Nurmik, Jaanika Aas)
18.-20.01.2010 Norra/Tröndelag: õppevisiit North Tröndelag University College'isse (Mari Kerde)

 

2009

13.-20.12.2009 Inglismaa/Winchester: õppereis Winchesteri Ülikooli (Mai Normak, Inge Timoštšuk)

04.-09.12.2009 Belgia/Antwerpen: International Art Day kohtumine (Alo Lõoke)

25.-29.11.2009 Venemaa/Sankt-Peterburg: Õppereis Peterburi Pedagoogilisse Ülikooli (Airi Kukk, Maia Muldma)

26.-29.10.2009 Taani/Aarhus: SEFI European Forum on CEE 2009, "Quality development in lifelong learning. In theory and use" (Marika Olander)

14.-17.10.2009 Suurbritannia/London: õppereis Greenwichi Ülikooli (Heidi Paju)

27.-30.09.2009 Austria/Viin: The European Conference on Educational Research (EERA) (Katrin Poom-Valickis)
06.-09.09.2009 Austria/Graz: Rahvusvaheline Inseneripedagoogika Ühingu IGIP 38. Rahvusvaheline Sümpoosium "Quality and Quantity of Engineering Education" (Tiia Rüütmann)

26.-29.08.2009 Prantsusmaa/Strasbourg: 19th EECERA Annual Conference (Kristi Vinter, Maaja Mänd, Kerstin Kööp)

24.-29.08.2009 Holland/Amsterdam: EARLI konverents "Fostering Communities of Learners" (Katrin Poom-Valickis)

10.-13.06.2009 Taani/Helsingör: Den 9. nordiske andetsprogkonference (Annekatrin Kaivapalu)

28.-30.05.2009 Läti/Jelgava: International Scientific Conference “Rural Environment. Education. Personality” (REEP) (Ene Lind)

18.-20.05.2009 Rootsi/Umea: Quality in Teacher Education (Eve EisenschmidtAnneli Kasesalu)

14.-16.05.2009 Eesti/Tallinn: 10th conference Teaching Mathematics: Retrospectives and Perspectives (Elts Abel, Jüri Afanasjev, Lea Lepmann, Tiit Lepmann)
11.-15.05.2009 Itaalia/Reggio Emilia: tutvumine Reggio Emilia pedagoogikaga (Kristina Nugin)
05.-07.05.2009 Läti/Daugavpils: 7th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development. Culture. Education" (Katrin Poom-Valickis, Leida Talts)

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ