Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Dokumendid ja vormid

 Eduko programmi tekst  (Muudetud 24.07.2015)

Koolitusel osalejale:

Programmi Eduko tegevuse 7 "Pedagoogide täiendusõpe" juhend lähetuskulude hüvitamiseks (Kehtiv 01.09.-31.12.2015)

Eduko kulude hüvitamise avaldus (Kasutati kulude hüvitamise taotlemisel Eduko büroolt 13.11.2014-10.11.2015)    

 sõidupäevik (täita lisaks kulude hüvitamise avaldusele isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulude hüvitamisel)


Ülikoolile

Eduko tegevuse 7 koolituse kava 

Eduko tegevuse 7 e-õppe koolituse kirjeldus

Eduko tegevuse 7 koolitusel osalenute andmed

Eduko tegevuse 7 e-õppe koolitusel osalenute andmed

Eduko tegevuse 7 koolituse registreerimisleht (näidis)


Sümboolika

Eduko ja ESFi ühislogo

Eduko logo

Archimedese logo
ESFi kaksiklogo (EESTI keeles): horisontaalnevertikaalne
ESFi kaksiklogo (inglise keeles): horisontaalnevertikaalne

Kõik failid (.zip)


Õpi õpetajaks logo

Õpi õpetajaks logo, õunake

 

Eduko kirjapõhi

Eduko slaidipõhi ESFi logoga (.ppt)


Muu

Dokumendid:

Programmi Eduko juhend 

Eduko nõukoja töökord


Eduko registreerimisleht

Eduko trükiste jaotuskava

Eduko meenete jaotuskava

Eduko kogemusvahetusreisi aruanne


Eduko puhkusetasu arvutuskäik

Näidis Eduko töö üleandmise-vastuvõtmise akt

 

Eduko väljamaksete prognoos

Eduko riigihangete läbiviimise plaan
Eduko hinnapakkumiste võrdlustabel    

Tööajatabel 2014   Tööajatabel 2015

Eduko paikvaatluse kontroll-leht 

Eduko tegevuskava
 

Eduko ettemaksetaotlus

Eduko ettemaksetaotluse kulude prognoos 

Ettemaksetaotluse tabeli täitmise juhend

 

Eduko väljamaksetaotlus

Eduko väljamaksetaotluse kulude loetelu

Väljamaksetaotluse täitmise juhend 

 

Näidis Eduko pakkumiskutse

 

Uuringutoetused

Taotlemine

Eduko uuringutoetuste taotlemise, menetlemise ja kasutamise juhend 

Eduko uuringutoetuse taotlusvorm

Eduko uuringutoetuse kasutamise lepingu Lisa 2: täpsustatud eelarve ja täitjad

Eduko uuringutoetuste taotluste hindamisjuhend
Eduko uuringutoetuste taotluste hindamisleht


Aruandlus

Eduko uuringutoetuse kasutamise aasta- ja vahearuanne

Eduko uuringutoetuse kasutamise lõpparuanne

 

Uuringutoetuse taotlemise info leiate siit

 


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ