Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Valdkonna doktoriõppe arendamisel saavutati programmis järgmisi tulemusi:

Doktoriõppekava arendamine
Arendustööde aluseks olid 2009-2013 läbi viidud põhjalikud analüüsid ning hariduse valdkonna doktoriõppe uuring
1. Rain Mikser, Edgar Krull, Jaan Mikk, Kaija Kumpas (2010). Doktoriõppekavade rahvusvahelise kogemuse analüüs 
2. Haridusteaduse valdkonna doktoriõppe uuring 
       2.1 Jaan Mikk, Maie Kitsing, Olev Must, Ülle Säälik, Karin Täht (2010). Doktorantide sotsiaalmajanduslik olukord ja edasijõudmine 
        2.2 Liina Lepp, Marvi Remmik, Mari Karm (2013). Haridusteaduste doktorantide juhendamine. Lisad: 1, 2, 3, 4.
        2.3 Äli Leijen, Anne Pilvar, Aivar Ots (2013). Doktoriõppe katkestamisega seotud tegurid katkestajate hinnangul 

2013. aasta lõpus toimunud TÜ ja TLÜ ühiskohtumisel (vt memo 17.-18.12, Doktoriõppekavade võrdlus eneseanalüüsjuhendajad)  valmis esmane versioon TÜ ja TLÜ vahelisest ühismoodulist (vt Mooduli struktuur). Mooduli arendustöö ja ülikoolidevahelised arutelud hariduse valdkonna doktoriõppe kvaliteedist  jätkusid alates 2014. aastal omavahendite ja doktorikooli toel. 
Tartu Ülikoolis liideti kaks hariduse valdkonna doktoriõppekava.

Doktoriõppe efektiivsus, lisaõppekohad

Programmist Eduko rahastatati lisaks riigi poolt rahastatavatele õppekohtadele doktorantuuris lisaõppekohti tingimusel, et doktorant osaleb programmi raames finantseeritavas uurimisprojektis, läbib osa oma õppe- ja teadustööst välisülikoolis ning tema teadustööd juhendab kaasjuhendaja välisülikoolist. Õppekohtade jaotuse leiate siit

 
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ