Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uuringugrandid

Uuringute lühikokkuvõtte leiate siit  Natuke põhjalikuma ülevaate uudiskirjast number 7

Loodusteaduslik kirjaoskus gümnaasiumilõpetajate karjäärivaliku mõjutajana (LOTEGÜM)

Kestus: 01.09.2009-31.03.2014

Grandihoidjad: professor Miia Rannikmäe (TÜ) ja professor Priit Reiska (TLÜ)

Eelarve: 2,6 mln EEK (166 170,29 EUR)

Uuringu tutvustus

Aruanded: 2009, 2010, 2011, vahearuanne, lõpparuanne

 

Laste arengu süsteemne uuring: Subjektiivne heaolu seoses akadeemiliste kognitiivsete ja keskkonnateguritega (LASU)

Kestus: 01.09.2009-31.08.2014

Grandihoidja: professor Aaro Toomela (TLÜ)

Eelarve: 2,4 mln EEK (153 387,96 EUR)

Uuringu tutvustus

Aruanded: 2009, 2010, 2011, vahearuanne, 2013, lõpparuanne , esitlus

 

Õpetajate professionaalne areng ja selle toetamine (ÕPA)

Kestus: 01.01.2010-13.12.2013

Grandihoidjad: professor Edgar Krull (TÜ) ja professor Leida Talts (TLÜ)

Eelarve: 4,5 mln EEK (287 602,42 EUR)

Uuringu tutvustus

Aruanded: 2010, 2011, vahearuanne, 2013, lõpparuanne Valminud trükiste alt saab lugeda ka projekti tulemusi tutvustavat kogumikku.

 

Eesti õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega (ÕPEÕPI)

Kestus: 01.09.2010-31.08.2014

Grandihoidja: professor Eve Kikas (TLÜ)

Eelarve: 3,5 mln EEK (223 690,77 EUR)

Uuringu tutvustus

Aruanded: 2010, 2011, 2012, vahearuanne, 2013, lõpparuanne , esitlus

Lisamaterjalid: I. Timoštšuk, praktikast; A. Palu, metoodiline materjal; K. Poom-Valickis, toeks algajale õpetajale; A. Palu & D. Annast, koolimatemaatikast; A. Palu & J. Post, koolimatemaatikast; R. Suviste, L. Lepmann & T. Lepmann, matemaatikaõpetajatele


Koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklike õppekavade teoreetiliste aluste analüüs ja nende rakendusväärtus osapoolte hinnangul (ÕPPEKAVA)

Kestus: 01.09.2010-30.09.2014

Grandihoidja: Rain Mikser (TLÜ)

Eelarve: 4 mln EEK (255 646,59 EUR)

Uuringu tutvustus

Aruanded: 2010, 2011, 2012, vahearuanne, 2013, Lõpparuanne V. Ruus "Sissejuhatus õppekavade praktikatesse ja teooriatesse"

 

Lisainfo:

Tiina Anspal

tiina.anspal@archimedes.ee

Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ