Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Analüüsigrandid

Meediakasvatus Eesti alushariduse institutsioonides (MEVA)

Kestus: 01.09.2009-31.12.2010

Grandihoidja: Kristi Vinter (TPS)

Eelarve: 100 000 EEK (6391,16 EUR)

Analüüsi tutvustus

Aruanded: 2009, lõpparuanne

Uurimistulemusi kokku võttev brošüür "Esimesed sammud väikeste laste meediakasvatuses Eestis. Uurimistulemusi ja soovitusi õpetajakoolituse arendamiseks"

 

Õpetajate väärtuskasvatuse alase pädevuse arendamine õpetajakoolituses (VÄÄRTUSED)

Kestus: 01.10.2009-01.10.2011

Grandihoidja: professor Margit Sutrop (TÜ)

Eelarve:  400 000 EEK (25 564,66 EUR)

Analüüsi tutvustus

Aruanded: 2009, 2010, lõpparuanne

Uurimistulemusi kokku võttev raamat "Väärtuskasvatus õpetajakoolituses"

Tulemuste kokkuvõte

Ettepanekud

Analüüsi "Väärtuskasvatus õpetajakoolituse õppekavades" raport

Fookusgrupiintervjuu "Väärtuskasvatuse võimalused õpetajapraktika käigus" analüüs

 

Kooli innovatsiooni mudelid maakoolide näitel (haridusinnovatsioon Eestis) (KIMA)

Kestus: 01.09.2010-31.01.2011

Grandihoidja: Anita Kärner

Eelarve: 100 000 EEK (6391,16 EUR) 

Analüüsi tutvustus

Aruanded: lõpparuanne

 

Eesti kool ja õpetaja rahvusvahelises haridusvõrdluses (EKORA)

Kestus: 01.09.2010-31.06.2011

Grandihoidja: professor Anu Toots (TLÜ)

Eelarve: 285 000 EEK (18 214,82 EUR) 

Analüüsi tutvustus

Aruanded: lõpparuanne

Analüüsiprojekti tulemusel valminud analüüs "Rahvusvaheliste võrdlusuuringute PISA 2006 ja 2009, TIMSS 2003 ja 2007 ning TALIS tulemuste analüüs lähtuvalt EKORA eesmärkidest" 

 

Eesti PISA 2009 kontekstis: tugevused ja probleemid
(EE PISA 09)

Kestus: 01.09.2011-31.08.2012

Grandihoidja: emeriitprofessor Jaan Mikk (TÜ)

Eelarve: 12 000 EUR 

Analüüsi tutvustus

Aruanded: lõpparuanne

 

Põhikooli III astme õpetaja positiivset identiteeti kujundavad omadused (PÕHIDENT)

Kestus: 30.09.2011-29.09.2012

Grandihoidja: Margus Tõnissaar (TÜ)

Eelarve: 19 953,60 EUR 

Analüüsi tutvustus

Aruanded: lõpparuanne

 

Kooli õppekava arendamine ja rakendamine (KÕK)

Kestus: 01.10.2011-30.09.2012

Grandihoidja: Pille Kõiv (TÜ)

Eelarve: 20 000 EUR

Analüüsi tutvustus

Aruanded: lõpparuanne

 


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ