Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Uuringu- ja analüüsigrantide taotlemise konkursid 2009-2011

Uuringutoetuste taotlemine 2011

Analüüsi- ja uuringugrante sai taotleda vaid etteantud teemadel, milleks olid üleminek eestikeelsele õppele, riiklike õppekavade rakendamine, Eesti PISA kontekstis ja põhikooliõpetajate identiteet. Lisainfo: 2011 uuringute taotlusvooru põhimõtted ja teemad.pdf

 

Tähtajaks esitati 7 taotlust, mida analüüsis hindamiskomisjon koosseisus Mati Heidmets (TLÜ), Jaan Kõrgesaar (TÜ) ja Maie Soll (HTM).

 

Kokku sai toetust 3 analüüsigranti kogumahus 52 000 eurot. Arendusperioodi suunati 1 taotlus.

 

Uuringutoetuste taotlemine 2010

Taotlemine toimus kahes voorus. Uuringu- ja analüüsigrantide taotlemise põhimõtted ja teemad on leitavad siin: 2010 uuringute taotlusvooru põhimõtted ja teemad.pdf

 

Tähtajaks laekus 28 ideekavandit, hindamiskomisjoni otsusega lubati taotlust esitama 6 projekti. Hindamiskomisjoni liikmed olid Mati Heidmets (TLÜ), Jaan Kõrgesaar (HTM), Miia Rannikmäe (TÜ), Katrin Kiisler (SA Archimedes).

 

Kokku sai toetust 2 uuringu- ja 2 analüüsigranti kogumahus 7 885 000 krooni (503 943,35 eurot).

 

Uuringutoetuste taotlemine 2009

Tähtajaks laekus 15 taotlust kogumahus 32,5 mln krooni (ca 2,1 mln eurot). Taotlusi hindasid Mati Heidmets (TLÜ), Jaan Kõrgesaar (HTM) ja Marju Lauristin (TÜ).

 

Kokku sai toetust 3 uuringu- ja 2 analüüsigranti kogumahus 10 000 000 krooni (639 116,49 eurot).


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ