Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Doktoriõpe ja uuringud (tegevused 1 ja 2)

Uudiskiri programmi raames läbi viidud uuringute ja analüüside tulemuste kohta on leitav siit: 


NB! Valminud uuringute ja analüüside pikemate aruannetega saate tutvuda alamlehtede kaudu


Tegevuste eesmärgiks on suurendada haridusteaduse doktoriõppe mahtu ja parandada
selle efektiivsust ning viia läbi süsteemseid, ühiskonnale olulisi ja usaldusväärseid haridusuuringuid.

 

Seadsime eesmärgiks, et: tegevuste tulemusena suureneb doktorikraadiga haridusteadlaste järelkasv ja paraneb doktoriõppe lõpetamise efektiivsus; paraneb teadustöö ja publikatsioonide kvaliteet, suureneb publitseerimise maht ja suureneb uurimisgruppide võime taotleda lisafinantseerimist.

 

Doktoriõppe ja uuringute töörühm

Elluviija nõustamiseks kutsuti 2009. aastal kokku doktoriõppe ja uuringute ühine töörühm. Töörühma ülesandeks on nõustada elluviijat doktoriõppe ja uuringute valdkonnas.


Liikmed: Anita Kärner (TÜ), Edgar Krull (TÜ), Eve Kikas (TÜ), Jaan Kõrgesaar (TÜ), Margus Pedaste (TÜ), Priit Reiska (TLÜ), Rain Mikser (TLÜ), Mati Heidmets (TLÜ, töörühma juht).

 


Töörühma koosolekute protokollid

23.02.2011 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

07.09.2010 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

02.03.2010 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

23.10.2009 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

10.09.2009 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

27.04.2009 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

07.04.2009 doktoriõppe ja uuringute töörühma koosolek

 

Loe lisaks:

Tutvu rahastatud uuringugrantidega

Tutvu rahastatud analüüsigrantidega

Läbi on viidud 3 uuringu- ja analüüsigrantide taotlusvooru

Doktorantuuri lisaõppekohtadele on vastu võetud 7 doktoranti


Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ