Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 

Programmi toel on valminud didaktikavaramu ja õpetajakoolituse keskkond eDidaktikum (www.edidaktikum.ee) , mis hõlmab endas viie Eesti õpetajakoolitust pakkuva ülikooli ning tegevõpetajate didaktikaalase teadmuse ning teeb selle kättesaadavaks kõikidele õpetajaharidusest huvitatud osapooletele: õpetajad, õppejõud, õpetajakoolituse üliõpilased.  
Vaata tutvustavat videot siit ning voldikuid siit ja siit.

See on mõeldud just sulle, hea -õppejõud -õpetaja -õpetajakoolituse üliõpilane eDidaktikum on nagu koolielu.ee, kuid veelgi parem!  Ei ole oluline millises koolis Sa töötad või millises ülikoolis õpid - keskkond on Sulle alati avatud!
Keskkond on kogukonnapõhine (näiteks loodusainete õpetajad)  ning loodud kogukondades saab läbi viia õppetööd, jagada õppematerjale ja õpppida mitteformaalselt oma kaaslastelt. keskkonna aluseks on õpetaja kutsestandard, mis on õpetaja eneseanalüüsiks äärmiselt oluline.  Mida rohkem kogukondi luuakse ja aktiivsemalt keskkonnas tegutsetakse, seda tugevamaks ja kasulikumaks see kõikide jaoks muutub!  Keskkond täieneb ja areneb pidevalt ka edaspidi. 
Vaata lisa ja liitu:  http://edidaktikum.ee/
 eDidaktikumi arenduses löövad kaasa viis õpetajakoolitust pakkuvad  ülikooli: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti  Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. need viis partnerit moodustavad projekti konsortsiumi, kuhu kuuluvad  õpetajakoolituse eksperdid. eDidaktikumi oodatakse aga kursuseid  läbi viima teisi ülikoole ja ettevõtteid, kes koolitavad õpetajaid või  panustavad õpetajakoolitusse    


Ajalugu
Seoses didaktikakeskuste arendamisega Eduko programmi raames tekkis vajadus ka e-keskkonna järele. Esmane ettekujutus koondati 2010. aastal e-portfoolio nime all. 
vt ka 2009. aasta didaktikakeskkondade töörühma memosid 
2. oktoober 2009 - T4 koosoleku memopresentatsioon

11. september 2009 - T4 koosoleku memo

6. mai 2009 - T4 koosoleku memo 


26.10.2011 - 31.01.2012 toimus didaktikakeskuste e-keskkonna eelanalüüs, eesmärgiks oli täpsemalt  kaardistada erinevate kõrgkoolide akadeemiliste töötajate vajadused seoses e-keskkonna loomisega ja luua e-keskkonna prototüüp koos eeldatava maksumusega. E-keskkonna eelanalüüsi viis läbi Trinidad Consulting OÜ.  Eelanalüüsi materjalid:


eDidaktikumi arendamiseks sõlmiti leping Tallinna Ülikooliga. Eduko partnerülikoolide vahel sõlmitud konsortsiumileping reguleerib eDidaktikumi edasiarendamist peale Eduko programmi lõppemist. 
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ