Tahame, et Eesti koolis töötaks vaid parimad õpetajad!

 


Didaktikakeskuste suunaline arendustöö on viinud kahe areneva kompetentsikeskuse sünnini: Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus (HIK)  http://www.tlu.ee/hik  Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus  http://www.pedagogicum.ut.ee/et/haridusuuenduskeskus
Ka Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Muusika-ja teatriakadeemias ning Eesti Kunstiakadeemias on olemas oma valdkonna didaktikakeskused. 

vt ka didaktikakeskuste e-keskkond  eDidaktikum
. ------------------------------

Ajalugu
Programmis on didaktikakeskust määratletud järgimiselt: 
"valdkondlik õpetamis-ja õppimiskompetentsi keskkond, kus toimub õpetajakoolituse õppejõudude, üliõpilaste ja tegevõpetajate koostöö, enesetäiendamine ja nõustamine"

1. Aastatel 2009-2010 toimunud partneritevahelistel koosolekutel kujundati programmis määratletust välja konkreetsem sisu ja eesmärk. Oluliseks peeti saavutada esma-, täiend-ja ümberõppe suurem sidusus, kompetentsi koondamine ja kasvatamine, üliõpilaste ja noorte õpetajate toetamine. 

Koosolekud ja materjalid:

2. oktoober 2009 - T4 koosoleku memopresentatsioon

11. september 2009 - T4 koosoleku memo

6. mai 2009 - T4 koosoleku memo 

Töörühma 2010 aasta prioriteediks oli didaktikakeskuste strateegia tööversioonide koostamine 


2. Seoses inframeetme "Õpetajakoolituse õppelaborid" taotluste ettevalmistamisega täpsustati didaktikakeskuste kontseptsioone Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. Taotluse esitamise eelduseks oli koostöö teiste õpetajakoolitust pakkuvaid kõrgkoolidega. 21.06.2011 toimus infoseminar kõigile huvilistele Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppelaborite ideede tutvustamiseks. Infoseminari materjalid:
infoseminari memo 
TLÜ õppelaborite idee tutvustus
TÜ õppelaborite idee tutvustus

3. Loodi didaktikakeskused "Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus" ja "Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus".   2013-2014 toetati Eduko programmist mõlema keskuse arendustegevusi.  Keskuste füüsilst õpikeskkond arendati Euroopa Liidu abiga meetme "Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine" abil. 

3.  2013. aasta toimus ka kaks partneritevahelist ühiskohtumist    14.10.2013 TallinnasmemoTLÜ slaidid, TÜ slaidid  
 09.12.2013 Tartus memoArchimedes slaidid, TÜ slaidide-didaktikumi tutvustus  CICERO ühiskülastus slaidid  
Programmi raames läbi viidud haridusuuringud võtab kokku Eduko uudiskiri nr 7. Lõpparuanded leiate siit

Tähistasime oma edukat koostööd Hariduse koostööpäevadel!!

Vaata lisa koostoopaevad.archimedes.ee 

Jäädvustas: Joonmeedia OÜ